Brokk - kirurgi

Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi (14t)
Dette kurset blir utsatt til 11.-12. november 2021. Deltakerne fra dette kurset overføres til ny dato.

Kursledere

Per Even Storli, Overlege ved Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Inge Glambek, Seksjonsoverlege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen

Kursavgift

4000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltagere

20

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi

Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi (14 t)

Læringsmål

  • GAK-102 - Ha god kjennskap om brokksykdommer, indikasjoner for behandling og valg av behandlingsmetoder. Ha god kjennskap om komplikasjoner til brokkirurgi.
  • GAK-103 - Beherske åpen og preperitoneal teknikk for operasjon av lyskebrokk/femoralbrokk og ha god kunnskap om komplikasjoner på kort og lang sikt.
  • GAK-104 - Beherske diagnostikk og behandling av barnebrokk akutt og elektivt.
  • GAK 105 - Ha god kunnskap om diagnostikk og indikasjon for behandling av bukveggsbrokk, valg av operasjonsmetode og komplikasjonsrisiko. Beherske kirurgisk behandling av bukveggsbrokk.
  • GAK-106 - Ha kunnskap om indikasjoner for åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking.

Andre opplysninger

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

Program

Program kommer


Fant du det du lette etter?