Bindevevsykdommer og vaskulitter

Kurs, 16.10.2019-18.10.2019, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs i revmatologi.
Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i revmatologi (20t).
Tidligere kursnavn: Systemiske bindevevsykdommer.
For valgfrie kurs se under målgruppe.

Når og hvor

Dato
16.10.2019-18.10.2019 
Klokkeslett
Onsdag 16.10.19, kl. 09.00 til fredag 18.10.19, kl. 15.10
Sted
Universitetetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.
Klinikkrom A (A2.536), plan 5.
Breivika, Tromsø.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Frist 23.06.19 
regut@unn.no

Målgruppe

Valgfritt kurs(20t) for LIS i Allmennmedisin, Barnesykdommer, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Hud- og veneriske sykdommer, Immunologi og transfusjonsmedisin, Indremedisin, Infeksjonssykdommer, Lungesykdommer, Medisinsk biokjemi, Medisinsk mikrobiologi, Nukleærmedisin, Nyresykdommer, Patologi, Øyesykdommer.

Læringsmål

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål:

LM 021-033 Systemiske bindevevsykdommer
LM 034-052 Systemiske vaskulittsykdommer.
Patogenese, diagnostikk, utredning og behandling av systemiske bindevevsykdommer/vaskulittsykdommer.

Kursavgift

kr 5 000,-.

Deltagere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetk eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr. 250 pr dag.

Deltagere

60

Kurskomitè

Marit Seip, kursleder
Gro Østli-Eilertsen

Program

Onsdag 16.10

09.00 Introduksjon ved kursleder Marit Seip.
09.05 Oversikt/klassifikasjon av vaskulitter/bindevevsykdommer. M. Seip.
09.25 Histopatologiske forandringer ved bindevevsykdommer. S. Fismen.

10.10 Pause.

10.20 Serologiske tester ved bindevevsykdommer. G. Østli Eilertsen.
11.05 Storkarsvaskulitter /PMR/TA. A. Diamatopoulos.

12.05 Lunsj.

13.05 Systemisk sklerose. Ø. Midtvedt.
13.45 Inflammatoriske muskelsykdommer. H. Andersson.

14.35 Pause.

14.50 Behandling inflammatoriske muskelsykdommer
15.20 IgG 4 relatert sykdom. Ø. Midtvedt.
16.05 Kasuistikker. Ø. Midtvedt. H. Andersson.

17.00 Slutt

Torsdag 17.10

08.00 SLE. A. Becker-Merok.
08.45 Behandling av SLE og Lupusnefritt. A. Becker-Merok.
09.15 Lupus lignende syndromer. A. Becker-Merok.

09.45 Pause.

10.00 ANCA assosierte vaskulitter inkl. EGPA. W. Koldingsnes.
11.00 Nevrologiske manifestasjoner ved bindevevsykdommer. R. Omdal.

12.00 Lunsj.

13.00 Primært Sjøgrens syndrom. J. Brun.
13.45 Cardiale manifestasjoner ved systemiske bindevevssykdommer/vaskulitter. A. Miroslawska.

14.30 Pause.

14.45 Utredning ved mistanke om bindevevsykdommer/vaskulitter. W. Koldingsnes.

15.45 Pause.

16.00 Kryoglobulinemi/andre systemiske vaskulitter. E. Besada.
16.30 Kasuistikk. W. Koldinsnes.

17.00 Slutt.

Fredag 18.10

08.00 Nyreaffeksjon ved bindevevsykdommer. M. Solbu.
09.00 Billeddiagnostikk ved bindevevsykdommer/vaskulitter. T. Markussen.

10.00 Pause.

10.15 Behcet. S. Kalstad.
10.45 Cardiale manifestasjoner ved bindevevsykdommer. W. Koldingsnes.

11.30 Lunsj.

12.30 Graviditet og systemiske bindevevsykdommer. M. Wallenius.
13.15 Antifosfolipidsyndrom. M. Wallenius.
13.45 Evaluering. M. Seip.

14.00 Pause.

14.10 Kursprøve.

15.10 Slutt.
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.