Bevegelsesforstyrrelser - vår 2021

Gammel ordning: Godkjent som emnekurs i Nevrologi (15 timer)
Ny ordning: Godkjent som emnekurs i Nevrologi

Antall timer

15

Kurskomite


Michaela D. Gjerstad, Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)
Karen Rinden Simonsen, Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)

Antall deltakere

60

Kursavgift

4 000

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskap om den biologiske bakgrunn for bevegelsesforstyrrelser og ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om diagnostikk og behandling av slike sykdommer.

Program

Dag 1: Kl 10.00-17.00
10.00-10.15 Hva er bevegelsesforstyrrelser v/ Michaela D. Gjerstad,
                      Stavanger universitetssjukehus (SUS)
10.15-11.00 Nevroanatomi og patofysiologi ved bevegelsesforstyrrelser 
                      v/Espen Dietrichs, Oslo universitetssykehus (OUS) - Rikshospitalet
11.00-11.30 Dyp hjernestimulering ved bevegelsesforstyrrelser
                      v/Espen Dietrichs, OUS - Rikshospitalet
11.30-12.15 Pause
12.15-13.00 Differensialdiagnostikk ved parkinsonisme v/Elin Bjelland Forsaa, SUS
13.00-13.30 Diagnostikk ved Parkinsons sykdom (praktisk) v/Elin Bjelland Forsaa, SUS
13.30-13.45 Pause
13.45-14.30 Medikamentell behandling ved Parkinsons sykdom
                      v/Michaela D. Gjerstad, SUS
14.30-15.15 Ikke-motoriske problemer ved Parkinsons sykdom
                      v/Kenn Freddy Pedersen SUS
15.15-15.30 Pause
15.30-16.15 Ataksier: diagnostikk og behandling v/ Jeanette Koht, Drammen sykehus
16.15-17.00 Bevegelsesforstyrrelser og genetikk v/ Jeanette Koht, Drammen sykehus

Dag 2: Kl 08.30-16.00
08.30-09.15 Diagnostikk ved dystonier v/Inger Marie Skogseid, OUS - Rikshospitalet
09.15-10.00 Behandling ved dystonier (teori) v/Elin Bjelland Forsaa (SUS)
                      og Inger Marie Skogseid (OUS Rikshospitalet)
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 Behandling ved dystonier (praktisk) v/Elin Bjelland Forsaa
                      og Kenn Freddy Pedersen, SUS
11.00-11.45 Huntingtons sykdom v/Ole-Bjørn Tysnes, HUS
11.45-12.30 Pause
12.30-13.15 Differensialdiagnostikk ved ufrivillige bevegelser – videokasuistikker 
                      v/Ole-Bjørn Tysnes (HUS)
13.15-14.00 Bildediagnostikk ved bevegelsesforstyrrelser v/Turi Dalaker, SUS
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Tremor: differensialdiagnostikk og behandling v/Michaela Gjerstad, SUS
15.00-15.15 Pause
15.15-16.00 Tourettes sykdom og andre v/Michaela Gjerstad, SUS
16.00-16.15 Kursprøve

Fant du det du lette etter?