Benigne blodsykdommer høst 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs for Blodsykdommer

Læringsmål

Alle undervisningssesjoner er koblet til læringsmålene i ny spesialistutdanning. Viser til timeplan.

Kursavgift

5100,- (for 3 dager uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Ellen Brodin, Overlege, Avdeling for blodsykdommer AHUS, Ellen.brodin@ahus.no
Tlf 92482948

Tobias S Slørdahl Overlege, Avdeling for blodsykdommer, St Olavs hospital, tobias.s.slordahl@ntnu.no  
Tlf 911 45 009

Litteratur

Se timeplan

Andre opplysninger

1 - 2 november er satt av til løsning av kasustikker

3 - 5 november går som webinar

Kasuistikkene er koblet til forelesninger under kursets dag 3-5.

NB! Man må ha sendt inn løsningsforslag på alle kasuistikkene innen tirsdag klokken 22:00

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?