Benigne blodsykdommer

Kurs, 25.11.2019-29.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs for Blodsykdommer

Når og hvor

Dato
25.11.2019-29.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 8 - avsluttes fredag kl 15:30 (NB! se mer info under Andre opplysninger!)
Sted
Scandic Hotel Vulkan, Oslo
Maridalsveien 13A, 0178 Oslo
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Spør oss om ledige plasser 

Læringsmål

Alle undervisningssesjoner er koblet til læringsmålene i ny spesialistutdanning. Viser til timeplan.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl lunsj 27-29 nov)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Ellen Brodin; Avdeling for blodsykdommer AHUS; Ellen.brodin@ahus.no

Lilleratur

Se i programmet

Andre opplysninger

25 - 26 november er satt av til løsning av kasustikker

27  -29 november er oppmøte og undervisning ved kurslokalet

Kasuistikkene er koblet til forelesninger under kursets dag 3-5.
NB! Man må ha sendt inn løsningsforslag på alle kasuistikkene innen tirsdag klokken 22:00

Program

Mandag 25.11.

08:00 – 08:15

Videoinstruksjon

https://youtu.be/rEGwFHZLSYA

Tobias S. Slørdahl

tobias.s.slordahl@ntnu.no

911 45 009

 

08:15 – 09:00

Kasuistikk 01
Kvinne 30 år med thalassemi

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-01.aspx

Maria A. Mastroianni

 

09:15 – 10.00

Kasuistikk 02

Mann i 40-årene med pancytopeni

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-02.aspx

Tor Henrik Tvedt

 

 

10.15– 11.00

Kasuistikk 03

Mann 23 år med anemi og petekkier

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-03.aspx

Anne Sophie von Krogh

 

 

11:15 – 12:00

Kasuistikk 04

Kvinne 56 år med anemi

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-04.aspx

Emil Nyquist

 

 

12:15 – 13:00

Kasuistikk 05

Kvinne 92 år med svimmelhet, forvirring og fall

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-05.aspx

Emil Nyquist

 

 

13.15 - 14.00

Kasuistikk 06

Mann 70 år med slapphet og forhøyet MCV

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-06.aspx

Emil Nyquist

 

 

14:15 – 15:00

Kasuistikk 07

Mann 30 år med diffuse leddsmerter og forhøyet ferritin

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-07.aspx

Eirik Tjønnfjord

 

 

15:15 – 16:00

Kasuistikk 08

Mann i 50-årene med uavklart diagnose

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-08.aspx

Tor Henrik Tvedt

 

Tirsdag 26.11.

08:15 – 09:00

Kasuistikk 09

Kvinne 28 år med granulocytopeni
https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-09.aspx

Geir Tjønnfjord

 

 

09:15 – 10.00

Kasuistikk 10

Mann 34 år med tungpust, svimmelhet og brystsmerter

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-10.aspx

Emil Nyquist

 

 

10.15– 11.00

Kasuistikk 11

Kvinne 27 år med kraft menstruasjonsblødning, funksjonsdyspnoe og blåmerker

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-11.aspx

Geir Tjønnfjord

 

 

11:15 – 12:00

Kasuistikk 12

Mann 45 år med lungekrepitasjoner og anemi

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-12.aspx

Sigbjørn Berentsen

 

 

12:15 – 13:00

Kasuistikk 13

Mann 55 år med tilfeldig forhøyet ferritin

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-13.aspx

Eirik Tjønnfjord

 

 

13.15 - 14.00

Kasuistikk 14

Mann 56 år med høyt alkoholforbruk, dårlig orientert og kraftløs

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-14.aspx

Emil Nyquist

 

 

14:15 – 15:00

Kasuistikk 15

Mann 27 år med slapphet og periodevis gul sklera

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-15.aspx

 Hoa Tran

 

 

15:15 – 16:00

Kasuistikk 16

Kvinne 56 år med tretthet, magesmerter og blemmer – Aarsand

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Benigne-blodsykdommer%2c-kasuistikk-16.aspx

Aasne K. Aarsand

 

Onsdag 27.11.

10:00 – 10:10

Introduksjon

Ellen Brodin

 

10:10 – 17:00

Anemier og hemoglobinopatier

 

10:10 – 10:30

Anemi ved mangeltilstander

Emil Nyquist

 

Læringsmål BLS-001

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av anemi som skyldes mangel på jern, vitamin B12 og folat.

 

10:30 –11.00

Anemi ved kronisk sykdom

Emil Nyquist

 

Læringsmål BLS-002

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av anemi ved kronisk sykdom.

 

11.00– 11.30

Ervervede immunologiske og ikke-immunologiske hemolytiske anemier (inkludert PNH)

Sigbjørn Berentsen

 

Læringsmål BLS-007, 008 og 016

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede immunologiske hemolytiske anemier.
 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede ikke-immunologiske hemolytiske anemier.
 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av paroxysmal nattlig hemoglobinuri.

11:30 – 12:30

Erytrocyttmembrandefekter og enzymopatier, inkludert C1 esterase mangel

Robert Brudevold

Hoa Tran

 

Læringsmål BLS-007

Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av tilstander med patologi i cellemembranen, herunder sfærocytose

 

 

Lunsj

 

13:30 – 14:00

Aplastisk anemi

Geir Tjønnfjord

 

Læringsmål BLS-015

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervet aplastisk anemi.

 

14.00-14.30

Pure redd cell aplasia

Geir Tjønnfjord

 

Læringsmål BLS-004

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av pure red cell aplasia.

 

14:30 – 15:15

Benmargssvikt som ledd i ervervede og medfødte sykdommer; fanconis anemi

Anne Grete

Bechensteen

 

Læringsmål BLS-010 og 017

 • Ha kunnskap om utredning og behandling av andre medfødte anemier, herunder CDA og sideroblastanemier.
 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av benmargssvikt som ledd i ervervede og medfødte sykdommer, herunder Fanconi anemi.

 

15:15 –16:00

Thalassemi

Maria Mastroanni

 

Læringsmål BLS-005

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av thalassemier.

 

16:00 – 16:30

Sigdcellesykdom og øvrige hemoglobinopatier

Maria Mastroanni

 

Læringsmål BLS-006

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sigdcellesykdom og andre hemoglobinopatier.

 

16:30 –17:00

Erytrocytose

Sigbjorn Berentsen

 

Læringsmål BLS-011

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av erytrocytose utenom polycythemia vera.

 

Torsdag 28.11.

08:00 – 12:00

Del 1: Hemokromatose, porfyri og syndromer

 

09:00 – 09:45

Hereditær hemokromatose

Eirik Tjønnfjord

 

Læringsmål BLS-012

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av primær hemokromatose.

 

09:45 – 10:15

Sekundær hemokromatose

Eirik Tjønnfjord

 

Læringsmål BLS-013

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sekundær hemokromatose.

 

10:15 – 11:00

Porfyrisykdommer

Aasne k Aarsand

 

Læringsmål BLS-0014

 • Ha kjennskap til utredning og behandling av porfyrisykdommer.

 

11:00 – 12:00

Benmargssvikt som ledd i ervervede og medfødte sykdommer; fanconis anemi

Anne Grete Bechensteen

 

Læringsmål BLS-010 og 017

 • Ha kunnskap om utredning og behandling av andre medfødte anemier, herunder CDA og sideroblastanemier.
 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av benmargssvikt som ledd i ervervede og medfødte sykdommer, herunder Fanconi anemi.

 

Lunsj

 

13:00 – 16:00

Del 2: Benigne leukocyttsykdommer

13:00 – 13:45

Nøytropeni og agranulocytose

Geir Tjønnfjord

 

Læringsmål BLS-019

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av nøytropeni og agranulocytose.

 

13:45 – 14:15

Lymfopeni og lymfocyttfunksjonsforstyrrelse

tba

 

Læringsmål BLS-020

 • Ha kjennskap til utredning og behandling av lymfopeni og lymfocyttfunksjonsforstyrrelser

pause

14:30 – 15:15

Hereditære immundefekttilstander (immunsviktsyndromer)

Børre Fevang

 

Læringsmål BLS-021

 • Ha kjennskap til utredning og behandling av hereditære immundefektsyndromer.

 

15:15 – 16:00

Hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH)

Eirik Tjønnfjord/

Tor Henrik Tvedt

 

Læringsmål BLS-022

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av hemofagocytisk lymfohistiocytose.

Fredag 29.11.

08:00 – 13:00

Trombocytopati/hemofili

 

08:00 – 08:30

Utredning av blødningstilstander

Pål Andre Holme

 

Læringsmål BLS-123, 125, 126, 127

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede blødningstilstander hos voksne, herunder inhibitor mot faktor VIII og ervervet von Willebrand-sykdom.
 • Ha god kunnskap om og beherske utredning av blødningstendens, herunder vurdering av trombocytter, INR, APTT og fibrinogen.
 • Ha god kunnskap om mekanismene for hemostase.
 • Ha god kunnskap om og beherske opptak av anamnese og klinisk undersøkelse ved utredning av blødningstendens.

 

08:30 – 09:00

Von Willebrandt sykdom 

Pål Andre Holme

 

Læringsmål BLS-129

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av von Willebrand-sykdom

 

09:00 – 09:30

Hemofili; erhvervet og medfødt 

Pål Andre Holme

 

Læringsmål BLS-128, 130, 131

 • Ha kunnskap om utredning og behandling av hemofili A og B.
 • Ha kunnskap om andre blødningstilstander, herunder mangel på faktor XIII, XI, X, VII, V, II og hypofibrinogenemi.
 • Ha kjennskap til vurderinger knyttet til bærere av hemofili i relasjon til svangerskap.

Pause

09:45 – 10:15

Trombocyttfunksjonforstyrrelser

Pål Andre Holme

 

Læringsmål BLS-132, 024,

 • Ha kunnskap om medfødte platedefekter, herunder Bernhard-Soulier-syndrom.
 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede trombocyttfunksjons-forstyrrelser, herunder medikamentrelatert som ved bruk av platehemmere og SSRI, og ved andre årsaker som nyresvikt.

 

10:15 – 10:45

Trombotisk mikroangiopati herunder trombotisk trombocytopen purpura

Anne Sophie Von Krogh

 

Læringsmål BLS-026

 • Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av trombotisk mikroangiopati herunder trombotisk trombocytopen purpura.

 

Lunsj 

 

11:45 – 12:30

Immun trombocytopeni

Waleed Ghanima

 

Læringsmål BLS-025

Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av immun trombocytopeni.

 

 

 

12:30– 13:15

Hereditære trombocytopenier

Waleed Ghanima

 

13.15-14.00                    

                                                                                        

Katastrofalt antifosfolipid antistoff syndrom

Tor Henrik Tvedt

 

Læringsmål BLS-119

Ha kunnskap om analyser for å påvise koagulasjonsinhibitorer, herunder antifosfolipid antistoffer.

Lunsj

 

14:00 – 15:00

Kursprøve

Ellen Brodin

 

15:00 – 15:30

Evaluering

Ellen Brodin
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Fant du det du lette etter?