Benigne blodsykdommer

Kurs, 25.11.2019-29.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs for Blodsykdommer

Når og hvor

Dato
25.11.2019-29.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 8 - avsluttes fredag kl 15:30 (NB! se mer info under Andre opplysninger!)
Sted
Scandic Hotel Vulkan, Oslo
Maridalsveien 13A, 0178 Oslo
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Forlenget påmeldingsfrist til 31.10.2019 

Læringsmål

Alle undervisningssesjoner er koblet til læringsmålene i ny spesialistutdanning. Viser til timeplan.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl lunsj 27-29 nov)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Ellen Brodin; Avdeling for blodsykdommer AHUS; Ellen.brodin@ahus.no

Lilleratur

Se i programmet

Andre opplysninger

25 - 26 november er satt av til løsning av kasustikker

27  -29 november er oppmøte og undervisning ved kurslokalet

Kasuistikkene er koblet til forelesninger under kursets dag 3-5.
NB! Man må ha sendt inn løsningsforslag på alle kasuistikkene innen tirsdag klokken 22:00

Program

(Oppdatert program kommer før kursstart)

Mandag 25.11.19
08:00-08:15 Videointroduksjon
08:15-16:00 Kasuistikker

Tirsdag 26.11.19
08:00-16:00 Kasuistikker

Onsdag 27.11.19
10:00 – 10:10
Introduksjon
 
10:10 – 17:00 Anemier og hemoglobinopatier
10:10 Anemi ved mangeltilstander
Læringsmål BLS-001
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av anemi som skyldes mangel på jern, vitamin B12 og folat.
 
Xx:xx – xx:xx Anemi ved kronisk sykdom
Læringsmål BLS-002
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av anemi ved kronisk sykdom.
 
Xx:xx – xx:xx Ervervede immunologiske og ikke-immunologiske hemolytiske anemier (inkludert PNH); Sigbjørn Berntsen
Læringsmål BLS-007, 008 og 016
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede immunologiske hemolytiske anemier.
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede ikke-immunologiske hemolytiske anemier.
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av paroxysmal nattlig hemoglobinuri.
 
Xx:xx – xx:xx Aplastisk anemi
Læringsmål BLS-015
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervet aplastisk anemi.
 
Xx:xx – xx:Xx Pure redd cell aplasia
Læringsmål BLS-004
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av pure red cell aplasia.
 
Xx:xx – xx:xx Thalassemi; Nina Schultz
Læringsmål BLS-005
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av thalassemier.
 
Xx:xx – xx:xx Sigdcellesykdom og øvrige hemoglobinopatier
Nina Schultz
Læringsmål BLS-006
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sigdcellesykdom og andre hemoglobinopatier.
 
Xx:xx – xx:xx Erytrocytose
Læringsmål BLS-011
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av erytrocytose utenom polycythemia vera.
 
Xx:xx – xx:xx Erytrocyttmembrandefekter og enzymopatier, inkludert C1 esterase mangel
Læringsmål BLS-007
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av tilstander med patologi i cellemembranen, herunder sfærocytose.


Torsdag 28.11.19
09:00 – 12:00 Del 1: Hemokromatose, porfyri og syndromer
09:00 – xx:xx Hereditær hemokromatose; Eirik Tjønnfjord
Læringsmål BLS-012
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av primær hemokromatose.
 
Xx:xx – xx:xx Sekundær hemokromatose
Læringsmål BLS-013
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sekundær hemokromatose.
 
Xx:xx – xx:xx Porfyrisykdommer
Læringsmål BLS-0014
· Ha kjennskap til utredning og behandling av porfyrisykdommer.
 
xx:xx – xx:xx Benmargssvikt som ledd i ervervede og medfødte sykdommer; fanconis anemi
Læringsmål BLS-010 og 017
· Ha kunnskap om utredning og behandling av andre medfødte anemier, herunder CDA og sideroblastanemier.
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av benmargssvikt som ledd i ervervede og medfødte sykdommer, herunder Fanconi anemi.
 
Lunsj
 
13:00 – 16:00 Del 2: Benigne leukocyttsykdommer
xx:xx – xx:xx Nøytropeni og agranulocytose
Læringsmål BLS-019
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av nøytropeni og agranulocytose.
 
Xx:xx – xx:xx Lymfopeni og lymfocyttfunksjonsforstyrrelse
Læringsmål BLS-020
· Ha kjennskap til utredning og behandling av lymfopeni og lymfocyttfunksjonsforstyrrelser
 
Xx:xx – xx:xx Hereditære immundefekttilstander (immunsviktsyndromer)
Ingvild Nordøy?
Læringsmål BLS-021
· Ha kjennskap til utredning og behandling av hereditære immundefektsyndromer.
 
xx:xx – xx:xx Hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH)
Eirik Tjønnfjord
Læringsmål BLS-022
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av hemofagocytisk lymfohistiocytose.
 
xx:xx – xx:xx Sekundær leukocytose
Læringsmål BLS-023
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sekundær leukocytose.

Fredag 29.11.19
09:00 – 13:00 Trombocytopati/hemofili
09:00 – xx:xx Utredning av blødningstilstander
Pål Andre Holme
Læringsmål BLS-123, 125, 126, 127
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede blødningstilstander hos voksne, herunder inhibitor mot faktor VIII og ervervet von Willebrand-sykdom.
· Ha god kunnskap om og beherske utredning av blødningstendens, herunder vurdering av trombocytter, INR, APTT og fibrinogen.
· Ha god kunnskap om mekanismene for hemostase.
· Ha god kunnskap om og beherske opptak av anamnese og klinisk undersøkelse ved utredning av blødningstendens.
 
Xx:xx – xx:xx Von Willebrandt sykdom; Pål Andre Holme
Læringsmål BLS-129
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av von Willebrand-sykdom
 
Xx:xx – xx:xx Hemofili; erhvervet og medfødt; Pål Andre Holme
Læringsmål BLS-128, 130, 131
· Ha kunnskap om utredning og behandling av hemofili A og B.
· Ha kunnskap om andre blødningstilstander, herunder mangel på faktor XIII, XI, X, VII, V, II og hypofibrinogenemi.
· Ha kjennskap til vurderinger knyttet til bærere av hemofili i relasjon til svangerskap.
 
xx:xx – xx:xx Trombocyttfunksjonforstyrrelser; PA Holme
Læringsmål BLS-132, 024,
· Ha kunnskap om medfødte platedefekter, herunder Bernhard-Soulier-syndrom.
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede trombocyttfunksjons-forstyrrelser, herunder medikamentrelatert som ved bruk av platehemmere og SSRI, og ved andre årsaker som nyresvikt.
 
xx:xx – xx:xx Immun trombocytopeni; Waleed Ghanima
Læringsmål BLS-025
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av immun trombocytopeni.
 
Xx:xx – xx:xx Trombotisk mikroangiopati herunder trombotisk trombocytopen purpura; Anne Sophie Von Krogh
Læringsmål BLS-026
· Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av trombotisk mikroangiopati herunder trombotisk trombocytopen purpura.
 
Xx:xx – xx:xx Hereditære trombocytopenier; PA Holme
Læringsmål BLS-xxx

Xx Katastrofalt antifosfolipid antistoff syndrom
 
Lunsj

14:00 – 15:00 Kursprøve
15:00 – 15:30 Evaluering

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.