Ben- og bløtvevspatologi med hovedvekt på svulster

Kurs, 25.11.2020-27.11.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs (14t) i Patologi

Når og hvor

Dato
25.11.2020-27.11.2020 
Klokkeslett
Kursstart onsdag 13:30 - fredag kl 12:30
Sted
Radiumhospitalet, Forskningsbygget (K),
Auditoriet, Ullernchaussen 70,
0379 Oslo
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.06.2020 

Læringsmål

Kursets innhold er knyttet opp mot læringsmålene innen for spesialiteten patologi vedørende ben og bløtvev inkludert mesenchymale svulster. Etter endt kurs skal deltakerne ha kjennskap til benigne og maligne mesenchymale svulster og kunne diagnostisere de vanligste lesjonene og svulstene. Videre skal de kjenne henvisningsrutinene for utredning av mesenchymale svulster.

LM:
PAT 029 Vanligste sykdommer i ben og ledd
PAT 030 Reaktive, inflammatoriske og degenerative forandringer i ben og ledd
PAT 031 Skjelettmetastaser
PAT 032 Ben- og bruskneoplasier – benigne og maligne

Kursavgift

NOK 5750,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 70

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Bodil Bjerkehagen (kursleder), Oslo universitetssykehus HF
Avd. for patologi, Radiumhospitalet
bob@ous-hf.no

Litteratur

WHOs Classification of Soft tissue and Bone tumors, siste utgivelse (2020).

Andre opplysninger

Digitale snitt vil bli sendt ut før kurset der deltakerne skal sende inn diagnoseforslag før kurset.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?