Basic Surgical Skills - høsten 2020 - KURS AVLYST!

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi, Maxillofacial kirurgi og Nevrokir.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i generell kirurgi (20t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: se under

Kursleder

Kathrin Sneve

Kursavgift

4000,-

Ved servering av lunsj tilkommer det 250,- per dag.

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

24

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi, Maxillofacial kirurgi og Nevrokirurgi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi (20t)

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Barnekirurgi (10t v) og Plastikkirurgi (10t v)

Læringsmål

Etter de to dagene skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om og ferdigheter i generelle kirurgiske teknikker innen åpen kirurgi.

Dette inkluderer påkledning på operasjonsstue, kirurgiske knuter, håndtering av kirurgiske instrumenter, suturteknikk, lokalbedøvelse, ligatur, tarmanastomosering, senesutur, elektrokirurgi/diatermi, lukking av buk, venepatching, abscessdrenasje, sårdebridement. Øvelser på simulatorer/bokser og grisevev.

Arbeidsmåter

Alle øvelsene introduseres ved en kort film og teorigjennomgang på maksimum 10 minutter før øvelsene gjennomføres av deltakeren på "levende" (for eksempel grise- eller sauepreparater) eller kunstige modeller (f.eks. bukveggsmodell i kunststoff/silikon) i grupper på maks 4 deltakere per instruktør.

Individuell tilbakemelding/evaluering to ganger per dag. Alle instruktører gjennomgår pedagogisk instruktørkurs før sertifisering.

Kurslitteratur

Egen kursmanual og DVD utviklet av Royal College of Surgeons som sendes til kursdeltakerne. Det foreligger en egen faculty/instruktør manual til instruktørene. For den laparoskopiske delen utdeles det et eget kurshefte ved oppmøte.

Program

Publiseres ved et senere tidspunkt

 

Fant du det du lette etter?