Basic Surgical Skills Course - vår 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs for spesialiteter med Felles kirurgi del 2 (FKI), Maxillofacial kirurgi og Nevrokirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) kurs for LIS i Generell kirurgi

Læringsmål

Basal kirurgisk teknikk med fokus på knyting, suturteknikk og ulik vevshåndtering.

Kursavgift

NOK 4000,- (uten lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 20
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Odd Bjørn Salte, kursleder

Litteratur

RCS plattform online med videoinstruksjoner og mcq (www.rceng.ac.uk). Studentmanual tilsendes etter bekreftet deltakelse.

Andre opplysninger

MCQ med minimum 80% korrekt svarrate for å bestå kurset. Kan tas mange ganger. Vanskeligheter diskuteres på selve kurset. Kurset er praktisk lagt opp med øvelser på preparater fra lokalt slakteri. Kort teoretisk introduksjon til hver øvelse (2-5 minutter).
Eget kursbevis fra RCS etter gjennomført evaluering online. Separat kursbevis fra RegUt.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?