Basal og klinisk nevrofysiologi - webinar

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi og Klinisk nevrofysiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Nevrologi (25 t) og Klinisk Nevrofysiologi (25 t).
Valgfritt: Se godkjenninger

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en innføring i basale nevrofysiologiske mekanisemer og tilegnet seg kunnskaper om det nevrofysiologiske gunnlag for kliniske tilstander og nevrofysiologiske undersøkelser. Kurset skal gi gunnlag for videre fordypning (vil spesielt gjelde leger i spesialisering i Klinisk nerofysiologi.

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål i ny spesialistutdanning:

Nevrologi: NEV-005, NEV-008, NEV-037
Klinisk nevrofysiologi: KNF-004, KNF-009, KNF-021.

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi og Klinisk nevrofysiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Nevrologi (25 t) og Klinisk Nevrofysiologi (25 t).

Valgfritt for leger i spesialisering etter gammel ordning i:
Fysikalsk medisin og rehabilitering (25 t e/v)
Allmennmedisin (11 t e/v)

Kurskomite

Sissel Løseth (kursleder), UiT Norges Arktiske universitet og Universitetssykehuet Nord-Norge, Tromsø.
Karin Abeler, UiT Norges Arktiske universitet og Universitetssykehuet Nord-Norge, Tromsø.
Caroline Olsborg, UiT Norges Arktiske universitet og Universitetssykehuet Nord-Norge, Tromsø.
Margitta Kampman, Nevrologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø

Kursavgift

Kr 5.000,-

Deltakere

50

Program

Mandag

09.00 Velkommen (Sissel Løseth, kursleder)
09.05 Basal nevrofysiologi, aksjonspotensialer, mekanismer (Ellen Åsum, UiT)

10.00 Pause

10.15 EEG basale mekanismer, prinsipper for EEG. Det normale EEG (Karin Abeler)

11.00 Benstrekk

11.10 Søvnfysiologi (Karin Abeler, UNN) 

11.45 Lunsjpause

12.30 Søvnsykdommer (Karin Abeler)

13.15 Pause

13.30 EEG ved encefalopatier (Caroline Olsborg, UNN)

14.00 Kaffepause

14.15 Epilepsi, status epilepticus (Ketil Berg Olsen, OUS)

15.15 Pause

15.30 Intraoperativ monitorering (Ketil Berg Olsen, OUS)

16.30 Slutt
 
Tirsdag
08.30 Det perifere nervesystem, motoriske system, sansefysiologi (Åshild Miland, UiT)

09.30 Pause

09.45 Nevrografi og EMG, prinsipper og tolkning (Sissel Løseth, UNN)

10.30 Pause 

10.45 Entrapments, radiculopati, pleksopati (Caroline Olsborg, UNN)

11.30 Lunsjpause

12.40 Kvantitative sensoriske tester og autonome tester (Maria Nebuchennykh, UNN) 

13.25 Benstrekk

13.30 Utredning av polynevropati (Maria Nebuchennykh, UNN)  

14.15 Pause

14.30 Motonevronsykommer, ALS (Sissel Løseth, Margitta Kampman, 
UNN)

15.15 Pause

15.30 Muskelfysiologi (Åshild Miland, UiT)

16.30 Slutt


Onsdag
08.30 Myopatier, muskeldystrofi, og transmisjonsforstyrrelser I (Kristin Ørstavik, OUS)

09.15 Pause

09.30 Myopatier, muskeldystrofi og transmisjonsforstyrrelser II (Kristin Ørstavik, OUS)

10.15 Pause

10.30 Bruk av langtidsmonitorering med video-EEG ved epilepsiutredning og parasomnier. (Rune Markhus, SSE)

11.30 Lunsjpause

12.15 Bruk av langtidsmonitorering med videoEEG ved kirurgiutredning (Rune Markhus)

13.00 Pause

13.15 Stimulusfremkalte svarpotensialer (Marie Bu Kvaløy, SUS)

14.00 Pause

14.15 Nevrofysiologiske undersøkelser på intensiven (Marie Bu Kvaløy)

15.00 Kursprøve 

16.00 Slutt


Fant du det du lette etter?