Basal og klinisk nevrofysiologi - webinar

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi og Klinisk nevrofysiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Nevrologi (25 t) og Klinisk Nevrofysiologi (25 t).
Valgfritt: Se godkjenninger

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en innføring i basale nevrofysiologiske mekanisemer og tilegnet seg kunnskaper om det nevrofysiologiske gunnlag for kliniske tilstander og nevrofysiologiske undersøkelser. Kurset skal gi gunnlag for videre fordypning (vil spesielt gjelde leger i spesialisering i Klinisk nerofysiologi.

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål i ny spesialistutdanning:

Nevrologi: NEV-005, NEV-008, NEV-037
Klinisk nevrofysiologi: KNF-004, KNF-009, KNF-021.

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi og Klinisk nevrofysiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Nevrologi (25 t) og Klinisk Nevrofysiologi (25 t).

Valgfritt for leger i spesialisering etter gammel ordning i:
Fysikalsk medisin og rehabilitering (25 t e/v)
Allmennmedisin (11 t e/v)

Kurskomite

Sissel Løseth (kursleder), UiT Norges Arktiske universitet og Universitetssykehuet Nord-Norge, Tromsø.
Karin Abeler, UiT Norges Arktiske universitet og Universitetssykehuet Nord-Norge, Tromsø.
Caroline Olsborg, UiT Norges Arktiske universitet og Universitetssykehuet Nord-Norge, Tromsø.
Margitta Kampman, Nevrologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø

Kursavgift

Kr 5.000,-

Deltakere

50

Program

Mandag

07.45 Oppkobling. Testing av at oppkobling og utstyr fungeres som det skal. Du har selv ansvaret for å sørge for at alt nødvendig utstyr er klar til opppstart kl. 08.25 (PC/IPAD e.l med tilgang til internett, mikrofon, kamera og høyttaler. 

08.25 Velkommen (Sissel Løseth, kursleder)
08.35 Basal nevrofysiologi, aksjonspotensialer, mekanismer (Ellen Åsum, UiT)

09.30  Pause

09.45 EEG basale mekanismer, prinsipper for EEG. Det normale EEG (Karin Abeler)

10.30 Pause

10.45 EEG ved encephalopatier (Caroline Olsborg, UNN) 

11.15  Lunsjpause

12.00 Bruk av langtidsmonitorering med video-EEG ved epilepsiutredning og parasomnier. (Rune Markhus, SSE)

13.00 Pause

13.15 Bruk av langtidsmonitorering med video-EEG ved kirurgiutredning (Rune Markhus, SSE)

14.00 Pause

14.15 Epilepsi, status epilepticus (Ketil Berg Olsen, OUS)

15.15 Pause

15.30 Intraoperativ monitorering (Ketil Berg Olsen, OUS)

16.30 Kursprøve del 1

16.50       Slutt

Tirsdag
08.15 Det perifere nervesystem, motoriske system, sansefysiologi (Åshild Miland, UiT)

09.15 Pause

09.45 Nevrografi og EMG, prinsipper og tolkning (Erik Stålberg, Uppsala)

10.45 Pause 

11.00 Entrapments (Erik Stålberg, Uppsala)

11.45 Lunsj

12.30 Plexopati, radiculopati (Caroline Olsborg, UNN) 

13.15 Pause

13.30 Kvantitative sensoriske tester og autonome tester(Maria Nebuchennykh, UNN)  

14.15 Pause

14.30 Utrening av polynevropati (Maria Nebuchennykh, UNN) 

15.15 Pause

15.30      Motonevronsykdommer, ALS (Sissel Løseth, UNN og Margitta Kampmann, UNN)

16.15  Kursprøve del 2

16.35      Slutt


Onsdag
08.15 Muskelfysiologi (Åshild Miland, UIT)

09.15 Pause

09.30 Myopatier, muskeldystrofi og transmisjonsforstyrrelser I (Kristin Ørstavik, OUS)

10.15 Benstrekk

10.25 Myopatier, muskeldystrofi og transmisjonsforstyrrelsen II (Kristin Ørstavik, OUS)

11.10 Pause

11.25 Søvnfysiologi (Karin Abeler, UNN)

12.00 Lunsj

12.45 Søvnsykdommer I (Karin Abeler, UNN)

13.30 Pause

13.45 Søvnsykdommer II (Karin Abeler, UNN)

14.15 Pause

14.30 Stimulusfremkalte svarpotensialer (Marie Bu Kvaløy, SUS)

15.15      Pause

15.30      Nevrofysiologiske undersøkelser på intensiven (Marie Bu Kvaløy, SUS)

16.15      Kursprøve del 3

16.35     Slutt


Fant du det du lette etter?