Basal og klinisk nevrofysiologi - høst 2021

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Klinisk Nevrofysiologi og Nevrologi (21 t)
Webinar

Læringsmål

Kunne basale prinsipper i nevrofysiologi (nerveledning, nevroner, ionekanaler, reseptorer, synapser, søvn, motorikk, sanseorganer, hukommelse mm) og muskelfysiologi samt de viktigste hovedprinsipper i patofysiologi ved de mest relevante sykdomsgrupper (epilepsi, nevropati, nevromuskulære sykdommer, retinale dysfunksjoner, søvnforstyrrelser, myopatier mm). Kjenne metodene innen klinisk nevrofysiologi og deres indikasjonsstilling samt begrensninger i anvendt nevrologisk diagnostikk. Kunne de vesentligste fysiologiske prinsipper og patofysiologiske mekanismer som ligger bak nytteverdi i klinisk anvendelse.

Godkjenninger

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nevrologi og Klinisk Nevrofysiologi (25 t)

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi og Klinisk Nevrofysiologi

Kursleder

Morten Engstrøm

Antall deltakere

60

Kursavgift

5100,-

Program

Mandag 8. november

08.30-08.45 Velkommen - Morten Engstrøm, St. Olavs hospital/NTNU
08.45-09.30 Basale EEG mekanismer og normal EEG - Vibeke Arntsen, St. Olavs hospital
09.45-10.30 Epilepsisyndromer og EEG - Eylert Brodtkorb og Vibeke Arntsen, St. Olavs hospital/NTNU
10.45-11.30 Epilepsisyndromer og EEG - Eylert Brodtkorb og Vibeke Arntsen, St. Olavs hospital/NTNU

11.30-12.00 Lunsj

12.00-12.45 Us av sykdommer i ANS - Petter Moe Omland, St. Olavs hospital, NTNU
13.00-13.45 Fremkalte responser - Petter Moe Omland, St. Olavs hospital, NTNU
14.00-14.45 Intraoperativ monitorering - Ralf Michler, St. Olavs hospital
15.00-15.45 Søvn - Morten Engstrøm, St. Olavs hospital/NTNU

Tirsdag 9. november

08.30-09.15 Søvn og søvnlidelser - Morten Engstrøm, St. Olavs hospital/NTNU
09.30-10.15 Barne-EEG - Vibeke Arntsen, St. Olavs hospital
10.30-11.15 Basalt om nevrografi og emg - Arnstein Grøtting, St. Olavs hospital

11.15-11.45 Lunsj

11.45-12.30 ALS - Arnstein Grøtting, St. Olavs hospital
12.45-13.30 Polynevropati - Kristian B. Nilsen - OUS/UIO
13.45-14.30 Transmisjonsforstyrrelser - Petter Moe Omland, St. Olavs hospital, NTNU
14.45-15.30 Nevrofysiologiske us på intensiven - Petter Moe Omland, St. Olavs hospital, NTNU

Onsdag 10. november

08.30-09.15 UL av perifere nerver - Ralf Michler, St. Olavs hospital
09.30-10.15 Entrapment, radikulopati, plexopati - Ralf Michler, St. Olavs hospital
10.30-11.00 Tynnfibernevropati - Kristin Ørstavik, OUS
11.15-12.00 Muskelpatologi - Sverre H. Torp, St. Olavs hospital, NTNU

12.15-12.45 Lunsj

12.45-13.30 Myopati - Kristin Ørstavik, OUS
13.45-14.15 Evaluering, oppsummering - Morten Engstrøm, St. Olavs hospital/NTNU
14.15-15.15 Kursprøve

Fant du det du lette etter?