Basal og klinisk nevrofysiologi, 2023 (NEV) (KNF)

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi og Klinisk nevrofysiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Nevrologi (25 t) og Klinisk Nevrofysiologi (25 t).

LÆRINGSMÅL

Nevroanatomi : (inkludert basal nevrofysiologi)
NEV-006 Det sentrale, perifere og autonome nervesystemet

Nevrofysiologi
NEV-008 (066 fra høst 2021) Nevrofysiologiske undersøkelser

Epilepsi og andre anfallssykdommer
NEV-037 EEG forandringer ved epileptisk anfall hos voksen
NEV-035 Utredning, diagnostikk mm. epilepsi
NEV057 Nevrointensiv overvåkning og behandling
NEV-051 Utredning av smertetilsander

Klinisk nevrofysiologi
KNF-002 Generell nevrofysiologi (basal)
KNF-004 EEG metoder - de vanligste
KNF-009 Vanlige EMG-undersøkelser - pasienter over 10 år

Fremkalte responser
KNF-021 Interapoerativ monitorering
KNF-023 Termotest
KNF-024 Andre kvantitative sensoriske tester

Kombinerer læringsmål for NEV og KNF. En del av de praktiske læringsmålene for KNF forutsetter det teoretiske som gås gjennom på bla. dette kurset. 

LÆRINGSUTBYTTE

Basale kunnskaper innen anatomi, fysiologi og nevrovitenskapelig metoder, tilstrekkelig for å forstå grunnlaget for kliniske nevrofysiologiske undersøkelser. 
Forståelse for grunnleggende patofysiologiske prinsipper som kan avdekkes med nevrofysiologiske metoder. 
Kjenne til de viktigste klinisk nevrofysiologiske metoder, indikasjonsstilling samt begrensinger og nytteverdi. 

KURSAVGIFT

NOK 8.025,- inkl. lunsj.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

ANTALL DELTAKERE

60

KURSKOMITÈ

Sissel Løseth, HN, kursleder,
Kristian Bernhard Nilsen, HSØ
Morten Engstrøm, HM
Marie Bu Kvaløy, HV

PROGRAM

Program Tromsø 2023.pdf

Fant du det du lette etter?