Basal og klinisk nevrofysiologi

Kurs, 17.03.2020-19.03.2020, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi og Klinisk nevrofysiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Nevrologi (25 t) og Klinisk Nevrofysiologi (25 t).
Valgfritt: Se under godkjenninger.

Når og hvor

Dato
17.03.2020-19.03.2020 
Klokkeslett
Tirsdag 17. 03.20 kl. 09.00 - Torsdag 19.03.20 kl. 16.00
Sted
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.
Klinikkrom B (A2.534), plan 5,
Hansine Hansens vei 67, Tromsø.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Påmeldingsfrist: 12.01.2020 
regut@unn.no

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en innføring i basale nevrofysiologiske mekanisemer og tilegnet seg kunnskaper om det nevrofysiologiske gunnlag for kliniske tilstander og nevrofysiologiske undersøkelser. Kurset skal gi gunnlag for videre fordypning (vil spesielt gjelde leger i spesialisering i Klinisk nerofysiologi.

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål i ny spesialistutdanning:

Nevrologi: NEV-005, NEV-008, NEV-037
Klinisk nevrofysiologi: KNF-004, KNF-009, KNF-021.

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi og Klinisk nevrofysiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Nevrologi (25 t) og Klinisk Nevrofysiologi (25 t).

Valgfritt for leger i spesialisering etter gammel ordning i:
Fysikalsk medisin og rehabilitering (25 t e/v)
Allmennmedisin (11 t e/v)

Kurskomite

Sissel Løseth (kursleder), UiT Norges Arktiske universitet og Universitetssykehuet Nord-Norge, Tromsø.
Karin Abeler, UiT Norges Arktiske universitet og Universitetssykehuet Nord-Norge, Tromsø.
Caroline Olsborg, UiT Norges Arktiske universitet og Universitetssykehuet Nord-Norge, Tromsø.

Kursavgift

Kr 5.000,-

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

Deltakere

50

Program

Tirsdag 17. mars

09.00 Velkommen (Sissel Løseth)
09.05 Basal nevrofysiologi, aksjonspotensialer, mekanismer (Ellen Åsum)

10.00. Pause

10.15 EEG basale mekanismer, prinsipper for EEG. Det normale EEG (Karin Abeler)

11.00 Pause

11.15 EEG ved encephalopatier (Caroline Olsborg)

12.00 Lunsj

12.45 EEG i epilepsiutredning inkludert langtidsmonitorering (Rune Markhus)

13.30 Pause

13.45 Kirurgiutredning ved epilepsi (Rune Markhus)

14.30 Pause

14.45 Status epilepticus (KBO)

15.30 Pause

15.45 Intraoperativ monitorering (KBO)

16.45 Slutt

Onsdag 18. mars

08.30 Det perifere nervesystem, motoriske system, sansefysiologi (Åshild Miland)

09.30 Pause

09.45 Nevrografi og EMG, prinsipper og tolkning (Sissel Løseth)

10.45 Pause

11.00 Entrapments, radiculopati, plexopati (Caroline Olsborg)

11.45 Lunsj

12.30 Kvantitative sensoriske tester og autonome tester (Maria Nebuchennykh)

13.15 Pause

13.30 Utredning av polynevropati (Maria Nebuchennykh)

14.15 Pause

14.30 Motonevronsykommer, ALS (Sissel Løseth)

15.15 Pause

15.30 Muskelfysiologi (Åshild Miland)

16.30 Slutt
 

Torsdag 19. mars

08.30 Myopatier, muskeldystrofi, og transmisjonsforstyrrelser I (Kristin Ørstavik)

09.15 Pause

09.30 Myopatier, muskeldystrofi og transmisjonsforstyrrelser II (Kristin Ørstavik)

10.15 Pause

10.30 Søvnfysiologi (Karin Abeler)
11.00 Søvnsykdommer I (Karin Abeler)

11.45 Lunsj

12.30 Søvnsykdommer II (Karin Abeler)

13.15 Pause

13.30 Stimulusfremkalte svarpotensialer (Marie Bu Kvaløy)

14.15 Pause

14.30 Nevrofysiologiske undersøkelser på intensiven (Marie Bu Kvaløy)15.15 Kursprøve

16.00 Slutt

Fant du det du lette etter?