Barneradiologi Høst 2021 Tromsø

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i radiologi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Radiologi (24t). Valgfritt for LIS i Nukleærmedisin (24t).

Læringsmål

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål i Radiologi:

RAD-197, RAD-199 - RAD-209, Tema: Barneradiologi-teori.
RAD-210 - RAD214, Tema: Peadiatrisk muskel - skjelettradiolog.
RAD-215 - RAD-241, Tema: Barneradiologi - ferdigheter.
RAD-326 - RAD-330, Tema: Barneradiologi. 

Deltakere

120

Kursavgift

Kr 6200,- 

Dagpakke kr. 565,- pr. dag. (obligatorisk for alle kursdeltakerne)

Fakturareferanse er påkrevd ved påmelding. 

Kurskomite

Sven Weum (kursleder)
Karen Rosendahl
Albin Mahovkic
Trond Bondevik
John Asle Bjørlykke
Ann Nystedt
Kari Beate Eldor
Kristian Stien Thomassen  

Litteratur

Kompendium som deltakerne får tilgang til før kurset. 

Andre opplysninger

Deltakerne bes sette seg inn i kursinnholdet før kursstart.

Program

Mandag 1.november

08.30 Registrering 
09.00 Velkommen 
09.05 Barneradiologi - hvorfor og hvordan er tilbudet i Norge?
09.25 Strålehygiene: optimalisering av radiografi, gjennomlysning og CT-protokoller. Tips og triks. 

10.10 Pause

Pediatrisk uroradiologi:

10.25 Bildediagnostisk utredning ved residiverende urinveisinfeksjoner hos barn: hvorfor, hvordan og hva ser vi etter?
11.05 Ultralyd urinveier: state-of-the-art

11.35 Pause

11.45 Akutt scrotum/ovarialtorsjon 

12.10 Lunsj

Pediatrisk onkologi:

13.10 Solide svulster utenom CNS og MSK - primærdiagnostikk
13.40 Komplikasjoner, behandlingsrespons, oppfølgning 

14.00 Pause

14.15 Utredning av beinsvulster
14.45 Utredning av "kuler og klumper og sånn" hos barn

15.15 Pause

Pediatrisk endokrinologi:

15.30 Skjelettalder 
15.45 Kasus - interaktivt

16.30 Slutt

Tirsdag 2. november

Muskel-skjellett:

08.30 Avbildning av bein i vekst - viktige normalvarianter som kan illudere patologi
09.00 Medfødt hofteleddsdysplasi 

09.30 Pause

09.50 CLP og andre osteonekroser, samt epifysiolyse 
10.20 Skoliose 

10.50 Pause

11.05 Artritt - Osteomyelitt. En praktisk tilnærming. 
11.45 Hva må du vite om skjelettdysplasier? 

12.15 Lunsj

Fysisk barnemishandling:

13.15 Skjelett - bløtdeler
13.55 AHT

14.25 Pause

14.40 Hvem gjør hva og når?
15.10 Kaus - interaktivt

16:30 Slutt

Onsdag 3. november

Pediatrisk gastroradiologi:

08.30 Akutt abdomen hos nyfødte barn (inkludert prosedyrer for rtg. ØVD, tarmpassasje og rtg.colon) 
09.15 Akutt abdomen hos litt større babyer (pylorusstenose, invaginasjon), samt litt eldre barn (bl.a appendicitt / abscess)

09.45 Pause

10.00 Utredning av inflammatorisk tarmsykdom 
10.30 De vanligste sykdommer i lever, galleveier og pankreas

11.00 Pause

11.15 Intervensjon - hva er mest aktuelt hos barn, og hvilket utstyr bruker man?
11.45 Milten - hva med den?

12.00 Lunsj

Pediatrisk nevroradiologi:

13.00 De vanligste sykdommer ho nyfødte
12.30 Store hoder - hydrocephalus

14.00 Pause

14.15 Normalvarianter som kan illudere patologi 
14.45 Bildediagnostisk utredning ved epilepsi 
15.15 Kasus - interaktivt

16.30 Slutt

Torsdag 4.november

Pediatrisk lunge-hjerte radiologi:

08.30 Rtg. (og litt CT) Thorax. Teknikk og tolkning
09.00 "Lines and tubes"

09.20 Pause

09.35 Ultralyd hals
10.05 Radiologisk utredning av de vanligste medfødte hjertefeil

10.45 Pause

Barnetraumer:

11.05 De vanligste frakturer
11.35 Multitraume - bildediagnostisk utredning av barn, med fokus på CT protokollen

12.05 Lunsj

13.05 Kasus - interaktivt
14.05 Evaluering 
14.20 Kursprøve 
15.20 Gjennomgang av kursprøven (for de som ønsker det)
15.45 Slutt og vel hjem!

Fant du det du lette etter?