Barneradiologi

Kurs, 11.11.2019-14.11.2019, Vest

Anbefalt/obligatorisk i Radiologi (24 t), samt valgfritt videre- og etterutdanningskurs i Nukleærmedisin (24 t)

Når og hvor

Dato
11.11.2019-14.11.2019 
Klokkeslett
Start mandag kl. 08.30, slutt torsdag kl. 15.45
Sted
Grand konferanse- og festlokaler, Nedre Ole Bulls Plass 1, Bergen
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Kurset er fullt. Nye søkere settes direkte på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass 

Læringsmål

Deltakerne skal i løpet av kurset få teoretisk og praktisk undervisning i barneradiologi: bildediagnostikk av organer i vekst- aktuelle pediatriske problemstillinger, utredningsalgoritmer og bildediagnostiske teknikker (radiografi, ultralyd, magnet tomografi (MR), computertomografi (CT) og nukleærmedisin).

Kursavgift

7000,- per person, inkludert lunsj og pauseservering (obligatorisk)

Antall deltakere

Maks 120

Litteratur

Kompendium deles ut ved kursstart.

Kurskomite

Karen Rosendahl, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kursleder, Stein Magnus Aukland, John Asle Bjørlykke, Jens Prahl. Alle Radiologisk avdeling, seksjon for barn, Haukeland Universitetssykehus

Program

Mandag 11. november 2019
08.30 Registrering
09.00 Velkommen (Barneradiolog Karen Rosendahl, UNN)
09.05 Barneradiologi – hvorfor, og hvordan er tilbudet i Norge? (Rosendahl)
09.25 Strålehygiene
09.25 Optimalisering av radiografi, gjennomlysning og CT-protokoller. Tips og triks. (Daniel Austigard Aadnevik, Fysiker, HUS )

10.10 Pause

10.25 Pediatrisk uroradiologi (Barneradiolog Kari Brurås, HUS)
10.25 Vanlige anomalier / normalvarianter (inkludert oppfølging av prenatal «hydronefrose») (Brurås)
10.55 Bildediagnostisk utredning ved residiverende urinveisinfeksjoner hos barn (inkludert hydronefrose/hydroureter og reflux (Barneradiolog Lil-Sofie Ording Müller, OUS, Rikshospitalet)

11.35 Pause

11.45 Akutt scrotum / ovarialtorsjon (Barneradiolog Thomas A. Augdal, Universitetssykehuset NordNorge (UNN))

12.10 Lunsj

13.10 Pediatrisk onkologi (Barneradiolog John Asle Bjørlykke, HUS)
13.10 Solide svulster utenom CNS og MSK – primærdiagnostikk (Barneradiolog Øystein E. Olsen, Great Ormond Hospital for Children, London)
13.40 Komplikasjoner, behandlingsrespons, oppfølging (Olsen)

14.00 Pause

14.15 Utredning av beinsvulster (MSK radiolog Nils Vetti, HUS)
14.45 Utredning av «kuler og klumper og sånn» - hos barn (Bjørlykke).

15.15 Pause

15.30 Pediatrisk endokrinologi (Bjørlykke)
15.30 Skjelettalder (Augdal)
15.45 Kasus – interaktivt (Bjørlykke / Olsen)
16.30 Slutt for dagen

Tirsdag 12. november 2019
08.30 Muskel-skjelett (Barneradiolog Lene Bjerke Laborie, HUS / Rosendahl, UNN)
08.30 Avbildning av bein i vekst – viktige normalvarianter som kan illudere patologi ((Barne)radiolog Derk Avenarius, Universitetssykehuset NordNorge)
09.00 Medfødt hofteleddsdysplasi (Laborie)

09.30 Pause

09.50 CLP og andre osteonekroser, samt epifysiolyse (Barneradiolog Stein Magnus Aukland, HUS)
10.20 Skoliose (Barneradiolog Jens Olander Prahl, HUS)

10.50 Pause

11.05 Artritt – Osteomyelitt. En praktisk tilnærming. (Ording Müller)
11.45 Hva må du vite om skjelettdysplasier? (Rosendahl)

12.15 Lunsj

13.15 Fysisk barnemishandling (Rosendahl)
13.15 Skjelett – bløtdeler (Rosendahl)
13.55 AHT (Abusive Head Trauma) (Aukland)

14.25 Pause

14.40 Hvem gjør hva – og når? (Sosialpediater Tomas Sørbø, HUS)
15.10 Kasus – interaktivt (Rosendahl / Aukland)
16.30 Slutt for dagen

Onsdag 13. november 2019
08.30 Pediatrisk Gastroradiologi (Bjørlykke / Brurås)
08.30 Akutt abdomen hos nyfødte barn (inkludert prosedyrer for rtg. ØVD, tarmpassasje og rtg.colon) (Barneradiolog Ingegerd Aagenæs, OUS, Rikshospitalet).
09.15 Akutt abdomen hos litt større babyer (pylorusstenose, invaginasjon), samt litt eldre barn (bl.a. appendicitt / abscess) (Barneradiolog Trond Bondevik, St Olavs Hospital)

09.45 Pause

10.00 Utredning av inflammatorisk tarmsykdom ((Barne)radiolog Hege Severinsen, Sørlandet Sykehus, Kristiansand)
10.30 De vanligste sykdommer i lever, galleveier og pankreas (Bjørlykke)

11.00 Pause

11.15 Intervensjon – hva er mest aktuelt hos barn, og hvilket utstyr bruker man? (Bondevik)
11.45 Milten- hva med den? (Aagenæs)

12.00 Lunsj

13.00 Pediatrisk nevroradiologi (Aukland)
13.00 De vanligste sykdommer hos nyfødte (Aukland)
13.30 Store hoder – hydrocephalus (Barneradiolog Gry Behzadi, Stavanger Universitetssykehus)

14.00 Pause

14.15 Normalvarianter som kan illudere patologi (US, CT og MR) (Aukland)
14.45 Bildediagnostisk utredning ved epilepsi (Behzadi)
15.15 Kasus – interaktivt (Brurås / Aukland) 

Torsdag 14. november 2019
08.30 Pediatrisk lunge-hjerte radiologi (Prahl / Laborie)
08.30 Rtg. thorax. Teknikk og tolkning (Laborie)
09.10 Når er CT thorax aktuelt, og hvordan gjør vi det? (Rosendahl)

09.30Pause

09.45 «Lines and tubes» (Prahl)
10.05 Radiologisk utredning av de vanligste medfødte hjertefeil (Barneradiolog Kathrine Rydén Suther, OUS, RH)

10.45 Pause

11.05 Barnetraumer (Aukland)
11.05 De vanligste frakturer (Barneradiolog Elisabeth von Brandis, OUS, Ullevål)
11.35 Multitraume - bildediagnostisk utredning av barn, med fokus på CT protokollen (Barneradiolog Christine Bendixen Sæter, OUS, Ullevål)

12.05 Lunsj

13.05 Kasus – interaktivt (Prahl/Laborie)
14.05 Evaluering
14.20 Kursprøve
15.20 Gjennomgang av kursprøven (for de som ønsker det)
15.45 Slutt og vel hjem!

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.