Barneortopedi inkludert barnetraumatologi - AVLYST

Gammel ordning: Obligatorisk i ortopedisk kirurgi (25 timer).
Ny ordning: Anbefalt kurs i ortopedisk kirurgi.

Avlyst

Kurset er avlyst grunnet den pågående covid-19 pandemien og utfordringer med å tilfredsstille krav til smittevern grunnet praktiske øvelser. Ta kontakt med RegUt Vest ved spørsmål.

Informasjon om påmelding

Merk at det er ønskelig med minimum 12 måneders ansiennitet i ortopedisk kirurgi ved kursstart for å delta på kurset. Oppgi ansiennitet ved kursstart i ortopedisk kirurgi i feltet "tjenestetid i spesialitet" i påmeldingsskjemaet. Dersom du har ansiennitet utover dette, kan dette spesifiseres i fritekstfeltet.

Kurskomite

Gunn Hulleberg (kursleder), Christian Øye, Ola Wiig, Anders Wensaas, Jonas M Fevang, Christian Sætersdal

Kursavgift

7000 inkludert obligatoriske dagpakker.
Merk at dersom du deltar på både Barneortopedi og Tumorkirurgi blir total kurspris kr. 8250 inkludert lunsj og pauseservering. Dersom kursene tas separat blir totalt kurspris kr. 11500.

Antall deltakere

48

Program

Offentliggjøres senere

Fant du det du lette etter?