Barneortopedi inkludert barnetraumatologi 2021

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i ortopedisk kirurgi
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i ortopedisk kirurgi

Læringsutbytte

LIS skal etter kurset ha tilegnet seg kunnskaper om diagnostikk, behandling og prognose ved de vanligste ortopediske tilstander og brudd hos barn. Videre skal de ha fått kjennskap til en del mer sjeldne tilstander og henvisningsrutiner for disse. Kurset er en læringsaktivitet for læringsmål; ORT-062 – ORT-071.

Kriterier for kursopptak

Merk at det er ønskelig med minimum 12 måneders ansiennitet i ortopedisk kirurgi ved kursstart for å delta på kurset. Oppgi ansiennitet ved kursstart i ortopedisk kirurgi i feltet "tjenestetid i spesialitet" i påmeldingsskjemaet. Dersom du har ansiennitet utover dette, kan dette spesifiseres i fritekstfeltet.

Kurskomite

Gunn Hulleberg (kursleder), Christian Øye, Jonas Fevang, Christian Sætersdal, Ola Wiig og Anders Wensaas

Forelesere:

Ola Wiig, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Anders Wensaas, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Jonas Meling Fevang, Haukeland universitetssykehus
Christian Sætersdal, Haukeland universitetssykehus, NBOF Nof
Gunn Hulleberg, St. Olavs Hospital
Christian Øye, St. Olavs Hospital
Dag Rune Pedersen, Stavanger Universitetssykehus
Suki Liyanarachi, St. Olavs Hospital, Norsk barneortopedisk forening, NBOF Nof
Hanne Rasmussen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Kurspris

7000,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)
Merk at vi har "pakkepris" - deltakere som i tillegg til Barneortopedi også deltar på Tumorkirurgi som starter umiddelbart etter at Barneortopedi er ferdig torsdagen får rabatt. Total kurspris inkludert lunsj og pauseservering blir da kr. 8750,- (med forbehold om endringer).

Antall deltakere

Maks 32 (av hensyn til smittevern)

Andre opplysninger

Kursprøve gjennomføres på Socrative
Kurskompendium legges i Google Docs

Program

Mandag 08.11.21

10:00 Velkommen til Barnekurset
10:10 Barneskjelettets særpreg
10:50 Malalignment-undersøkelse
11:20 Pause
11:30 Malalignment-kirurgi
12:00 Teaser fraktur i underekstremiteten

12:15 Lunsj (55)

13:10 Barnefrakturer i underekstremiteten
- Prinsipper
- Kirurgi eller kons. behandling?
- Hva er akseptabel feilstilling?
14:35 Pause/Forflytning (15)
14:50 Grupperom-kasuistikker fr. underekstremiteten
15:55 Pause
16:10 Workshop
Ankelfraktur Biplan, Triplan, Tillaux

Tirsdag 09.11.21
08:00 Barnemishandling
08:30 CP og nevromuskulære lidelser
09:00 Pause
09:10 Cerebral parese og kirurgi
09:40 Torticollis
09:55 Dysmeli i over- og underekstremiteten
10:25 Pause
10:35 Skjelettdysplasi og ortopedirelevante syndromer
11:15 Forflyttning
11:20 Undersøkelsesteknikk –praktisk øvelse
12:00 Teaser for fraktur i overekstremiteten

12:15 Lunsj (60)

13:15 Barnefrakturer i overekstremiteten
-Kirurgi eller konservativ behandling?
-Hva er akseptabel feilstilling?
14:20 Pause/Forflytning
14:30 Grupperom-kasuistikker frakturer i overekstremiteten
15:35 Pause 
15:50 Workshop
Suprachondylær fraktur – pinning
Antebrachi fr., collum radii fr. - ESIN

Onsdag 10.11.21
08:00 Patologi i hofteleddet
08:30 Forflytning
08:35 Gruppeundervisning hofte
-Hofteleddsdysplasi tidlig
-Hofteleddsdysplasi sen
-Calvé-Legg-Perthes sykdom
-Epifysiolyse caput femoris
10:45 Pause
10:55 Pes equino varus
11:25 Andre medfødte fotdeformiteter
11:45 Tågange

12:05 Lunsj (55)

13:00 Fotdeformiteter hos eldre barn
13:40 Multitraume barn
13:55 Fødselsskader
14:10 Pause, forflytning
14:20 Kasuistikker
nevroortopedi
15:30 Pause, forflytning
15:45 Workshop
Ponsetti tøying
Gipsing av pes equino varus
 
19:00 Kursmiddag

Torsdag 11.11.21
08:30 Serøs coxitt, septisk artritt
09:00 Osteomyelitt, Kingella Kingea
09:25 5 min
09:30 «Vondter» henvist til poliklinikken
Hva er normalt?
10:00 Knesmerter hos barn og unge
10.30 5 min
10:35 Kneskader hos barn og unge
11:00 Pause
11:15 Kursprøve, flervalgprøve, Socrative
11:45 Evaluering

12:00 Lunsj


Fant du det du lette etter?