Barneortopedi inkludert barnetraumatologi

Gammel ordning: Obligatorisk i ortopedisk kirurgi (25 timer).
Ny ordning: Anbefalt kurs i ortopedisk kirurgi.

Viktig informasjon

Kurset Tumorkirurgi begynner umiddelbart etter at kurset Barneortopedi inkludert barnetraumatologi avsluttes torsdag. Merk at det er separate påmeldinger til kursene. Dersom du skal delta på begge kursene må du også melde deg på begge. Se Turmorkirurgis side i kurskatalogen her: https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/tumorkirurgi 


Til informasjon får man rabatt på kurspris om man deltar på begge kurs, se info under Kursavgift.

Informasjon om påmelding

Merk at det er ønskelig med minimum 12 måneders ansiennitet i ortopedisk kirurgi ved kursstart for å delta på kurset. Oppgi ansiennitet ved kursstart i ortopedisk kirurgi i feltet "tjenestetid i spesialitet" i påmeldingsskjemaet. Dersom du har ansiennitet utover dette, kan dette spesifiseres i fritekstfeltet.

Kurskomite

Gunn Hulleberg (kursleder), Christian Øye, Ola Wiig, Anders Wensaas, Jonas M Fevang, Christian Sætersdal

Kursavgift

7000 inkludert obligatoriske dagpakker.
Merk at dersom du deltar på både Barneortopedi og Tumorkirurgi blir total kurspris kr. 8250 inkludert lunsj og pauseservering. Dersom kursene tas separat blir totalt kurspris kr. 11500.

Antall deltakere

48

Program

Offentliggjøres senere

Fant du det du lette etter?