Avansert laparoskopi - 2021

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i generell kirurgi
OBS! KURSET ER UTSATT TIL 20.10.2021
Det vil ikke tas nytt opptak

Læringsmål

Indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater og kvalitetssikring relatert til de vanligste inngrep og komplikasjoner ved laparoskopisk kirurgi i generell kirurgi.

Kurskomité

Dr. Ronald Mårvik/Dr. Gjermund Johnsen - St. Olavs hospital, NSALK, Kirurgisk klinikk

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende kurs sendes til kurskoordinator: hilde.merete.klungerbo@stolav.no

Målgruppe

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i generell kirurgi

Kursavgift

5100,-

Antall deltager

18

Andre opplysninger

Operasjon på gris vil foregå i dyrestallens lokale. Vær oppmerksom på at det er regler for omkledning ved inngang til dyrelab. Dette vil gjennomgås på kurset.
Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

Program

Onsdag 10. februar

08.30-08.45 Registrering
08.45-09.00 Velkommen - informasjon
09.00-09.40 Laparoskopi ved akutte tilstander i øsofagus/ventrikkel/duodenum
09.40-10.00 Behandling av blødende ulcus pepticum

10.00-10.15 Pause

10.15-10.35 Laporoskopi ved akutt abdomen etter fedmekirurgi
10.35-11.15 Operasjonssstrategier ved akutt cholecystitt
11.15-11.45 Håndtering av gallegangsskader

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.00 Laparoskopi ved penetrerende buktraumer og ileustilstander 
13.00-13.30 Laparoskopi ved ventralhernier

13.30-13.45 Pause

13.45-16.30 Praktiske øvelser på POP/simulator (ulcus perforatum, gastroenteroanastomoser, endoskopisk blødning, cholecystectomi)

Torsdag 11. februar

08.30-09.30 Laparoskopisk kirurgi hos barn
09.30-10.00 Laparoskopi ved diverticulitt

10.00-10.15 Pause

10.15-10.45 Laparoskopi ved abdominalsmerter
10.45-11.15 Anleggelse av gastrostomi

11.15-12.00 Lunsj

12.00-16.00 Praktiske øvelser på POP/simulator (ulcus perforatum, gastroenteroanastomoser, endoskopisk blødning, cholecystectomi) Gris: pneumoperitoneum, appendectomi (loop), elektromed. utstyr, anastomoser (suturmaskiner)

Fredag 12. februar

09.00-13.00 Praktiske øvelser på POP/simulator (ulcus perforatum, gastroenteroanastomoser, endoskopisk blødning, cholecystectomi) Gris: pneumoperitoneum, appendectomi (loop), elektromed. utstyr, anastomoser (suturmaskiner)

13.00-13-45 Lunsj

13.45-14.30 Kursprøve/evaluering

14.30 Slutt


Fant du det du lette etter?