Audiologi, otologi og otonevrologi kurs

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Øre-nese-halssykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Øre-nese-halssykdommer (25t). Valgfritt for leger i spesialisering i Allmennmedisin (25 t) v/e

Læringsmål

Gi basale teoretiske kunnskaper i audiologi, otologi og otonevrologi

Målgruppe

Leger i spesialisering i øre-nese-halssykdommer.

Kursavgift

Kr 6000,-.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

40

Kurskomite

  • Alexander Uppheim (kursleder)
  • Dagny Elise Hemmingsen
  • Stein Helge Glad Nordahl
    Christian Solem
  • Juha Tapio Silvola

Program

Mandag 14. september

12.00 Innledning og velkomst. Alexander Uppheim.
12.05 Indre øret og sentrale hørselsbaner. Sudeep Mukerji.
12.35 Hørselsmålinger inkludert elektrofysiologi og emisjoner. Camilla Mikalsen.

13.15 Pause

13.30 Barneaudiologi. Dagny Elise Hemmingsen.

14.10 Pause.

14.20 Cochleære hørselstap. Dagny Elise Hemmingsen.

15.00 Pause.

15.15 ADP. Tone Stokkereit Mattsson.
 
16.00 Pause

16.10 Å leve med hørselstap. Unni Ringberg.

16.45 Slutt.

Tirsdag 15. september

08.30 Det posturale systemet - anatomi & fysiologi. Stein Helge Glad Nordahl.

09.30 Pause.

09.45 Nystagmus. Stein Helge Glad Nordahl

10.45 Pause.

11.00 Diagnostikk ved vertigo. Stein Helge Glad Nordahl.

11.50 Lunsj

12.30 Diagnostikk ved vertigo, fortsettelse. Stein Helge Glad Nordahl.

13.20 Pause.

13.30 Behandling av otogen vertigo.  Stein Helge Glad Nordahl.
14.30 Quiz.
14.45 Kasuistikker. Stein Helge Glad Nordahl.

16.00 Slutt.

Onsdag 16. september

08.30 Baromedisinske problemstillinger i mellomøre og indre øre.

09.15 Pause.

09.30 Lidelser i øregangen. Alexander Uppheim.

10.15 Pause.

10.30 Beinforankret høreapparat. Christian Solem.

11.00 Pause

11.15 Cochleaimplantat. Jakob Rasmussen Skalleberg 

12.00 Lunsj

12.40 Funksjonell anatomi mellomøret , tinningben. Jeanette Hess-Erga.

13.10 Pause

13.20 Sekretorisk otitt , akutt mediaotitt, mastoiditt. Jeanette Hess- Erga

14.00 Pause.

14.15 Kolesteatom patofysiologi og diagnostikk og behandling. Alexander Uppheim.

15.15 Pause

15.30 Hørselsforbedrende kirurgi og kirurgisk otonevrologi. Jeanette Hess-Erga.

16.30 Slutt.

Torsdag 17 september

08.30 Hørapparattilpasning. Åse Marte Aakerøy.

09.30 Pause

09.45 Tinnitus - diagnostikk, etiologi, forekomst, symptomatologi og behandling. Haakon Arnesen.

10.45 Pause

11.00 Invaliditet ved hørseltap, tinnitus og svimmelhet. Haakon Arnesen.

12.00 Lunsj

12.45 Kasuistikker/gruppearbeid. Tolking av hørselsprøver. Tinnitus. Haakon Arnesen .

13.15 Pause.

13.30 Ørekirurgisk/audiologisk poliklinikk. What to do?
Alexander Uppheim.

14.15 Pause.

14.30 Kursprøve og evaluering.

15.00 Slutt

Fant du det du lette etter?