Arytmibehandling - Høst 2019

Kurs, 18.11.2019-22.11.2019, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Hjertesykdommer (30t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Hjertesykdommer (30t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: se under

Når og hvor

Dato
18.11.2019-22.11.2019 
Klokkeslett
Oppstart første kursdag kl 10.00 og avsluttes siste kursdag ca kl 15.30
Sted
St. Olavs hospital, Kunnskapssenteret, KS11
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 19.05.2019 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Ventelisteskjema Kurset er nå fulltegnet, men fremdeles mulighet for å stå på venteliste ved å fylle ut ventelisteskjema 

Kursleder

Ole Rossvoll

Kursavgift

7000,-

Antall plasser

50

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Hjertesykdommer (30t)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Hjertesykdommer (30t)

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Allmennmedisin (14t v/e), Barnesykdommer (30t v/e), Indremedisin (30t v), Lungesykdommer (30t v/e)

Læringsmål

Diagnostisere og behandle pasienter med arytmiproblemer, samt ha kjennskap til indikasjoner for ablasjonsbehandling. Kjenne prinsipper for behandling med pacemaker og implantert defibrillator, og kunne løse akutte kliniske problermer med disse.

Annen informasjon

Kursets innhold:
Supraventrikulære arytmier, ventrikulære arytmier, synkope-utredning. EKG-diagnostikk. Elektrofysiologisk undersøkelsesteknikk og ablasjonsbehandling. Pacemaker-indikasjoner, implantasjonsteknikk, oppfølging og eksplantasjon. Behandling med implanterbare defibrillatorer.

Program

Midlertidig program, endringer kan forekomme

Mandag 18. november

10.00 Velkomst. Praktiske opplysninger
10.05 Takyarytmi mekanismer
10.35 Hvordan virker antiarytmika?
11.05 Bradyarytmi mekanismer

11.35 Lunsj

Pacemakerbehandling
12.45 Utredning av synkope
13.15 Teknologi. Pacemaker og pacemakerledninger. Pacemakerterminologi
13.45 Praktisk pacemakerbehandling. Valg av type pacemaker

14.15 Pause

14.35 Pacemakerindikasjoner - Europeiske retningslinjer
14.45 Implantasjonsteknikk: Temporær PN/ICD
15.05 Kauistikker. Gruppearbeid
16.15 Gjennomgang av kasuistikkene i plenum

17.00 Slutt for dagen

Tirsdag 19. november

Pacamakerbehandling og resynkroniseringsterapi
09.00 Pacemakerkontroller. Programmering av pacemakere
09.45 Pacemakere hos barn
10.05 Kardial resynkronisering ved hjertesvikt. Teknikk, indikasjon og resultater

10.45 Pause

11.00 Pacemakerkomplikasjoner (tekniske feil, interferens, feilsøking)
11.45 Infeksjoner. Ekstraksjon av elektroder
12.10 Norsk Pacemaker Register

12.30 Lunsj

13.15 Besøk i lab
13.30 Demonstrasjon og øvelser i pacemakertesting og programmering
16.00 Oppsummering

16.15 Slutt for dagen

Onsdag 20. november

Ventrikulære arytmier
09.00 Differensialdiagnostikk ved bredkompleksede takykardier
09.25 Ventrikkeltakykardier. Mekanismer og utredning
09.50 Akuttbehandling av VT: Medikamenter, konvertering, overdrive pacing

10.15 Pause

10.30 Overlevd sirkulasjonsstans. Utredning og behandling
11.00 Kan risiko for plutselig arytmidød predikeres hos pasienter med iskemisk og noniskemisk kardiomyat
11.30 Implanterbare difibrillatorer. Historisk teknisk oppbygning, funksjoner.

12.15 Lunsj

13.00 ICD-behandling. Sekundær og primærprofylakse
13.20 Ventrikkelarytmier og plutselig død hos pasienter med kirurgisk korrigert hjertefeil
13.40 Kontroll, programmering og oppfølging av ICD
14.10 Hjerterytmeforstyrrelser og førerkort

14.25 Pause

14.40 Demonstrasjoner av programmering av ICD. Programmeringsøvelse med gjennomgang i plenum
16.15 Oppsummering

16.30 Slutt for dagen

Torsdag 21. november

Supraventrikulære arytmier
09.00 Paroksysmale supraventrikulære takykardier. Mekanismer, klinikk og noninvasiv diagnostikk
09.35 Elektrofysiologisk diagnostikk og kateterbasert arytmibehandling
09.45 Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC)
10.20 Paroksysmale suptraventrikulære takykardier. Anfallsbehandling og medikamentell profylakse

10.45 Pause

11.00 Kateterbasert behandling av paroksysmale suptraventrikulære takykardier
11.35 Atrieflutter. Medikamentell og kateterbasert behandling

12.00 Lunsj

13.00 Atrieflimmer. Mekanismer, klinikk og medikamentell behandling
13.35 Kateterbasert behandling av atrieflimmer
14.15 Kirurgisk ablasjon av atrieflimmer hos pasienter som opereres for koronar eller klaffesykdom

14.40 Pause

14.55 Arytmier hos barn med medfødt hjertefeil
15.20 Besøk i lab
16.00 Oppsummering

16.05 Slutt for dagen

Fredag 22. november

Langt QT-syndrom, ARVC, HOCM
09.00 Langt QT-syndrom. Diagnostikk og behandling
10.00 Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)

10.25 Pause

10.40 Arytmier i forbindelse med hjertekirurgi
11.10 Gruppeøvelser. Arytmier. EKG

12.15 Lunsj

13.00 Gjennomgang av øvelsene i plenum
14.00 Kursprøve
14.45 Gjennomgang av kursprøve
15.00 Evaluering
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.