Arytmibehandling

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Hjertesykdommer (30 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Hjertesykdommer

Læringsmål

Diagnostisere og behandle pasienter med arytmiproblemer, samt ha kjennskap til indikasjoner for ablasjonsbehandling. Kjenne prinsipper for behandling med pacemaker og implantert defibrillator, og kunne løse akutte kliniske problemer med disse

Annen informasjon

Kursets innhold:
Supraventrikulære arytmier, ventrikulære arytmier, synkope-utredning. EKGdiagnostikk. Elektrofysiologisk undersøkelsesteknikk og ablasjonsbehandling. Pacemaker-indikasjoner, implantasjonsteknikk, oppfølging og eksplantasjon. Behandling med implanterbare defibrillatorer.

Kurskomite

Peter Schüster (kursleder)

Kurspris

8250,- (med forbehold om endringer)

Program

Oppstart første kursdag kl 10.00 og avsluttes siste kursdag ca kl 15.30. Detaljert program offentliggjøres senere.

Fant du det du lette etter?