Arvelig kreft

Ny ordning: Anbefalt kurs i Medisinsk genetikk
Gammel ordning: Godkjent som 15 timer innen Medisinsk genetikk

Læringsmål

Gen 009. Arvelig kreft – genetisk utredning. Læringsutbytte: Få kjennskap til hyppige og sjeldne syndromer med arvelig kreft og gener assosiert med disse. Få kjennskap til retningslinjer for genetisk utredning og oppfølging ved arvelig kreft og samarbeidsflater mot andre faggrupper som behandler og diagnostiserer kreft.

Kursavgift

NOK 4000,-
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

40

Kurskomite

Teresia Wangensteen, kursleder

Litteratur

Det er en fordel om kursdeltakerne orienterer seg i Helsedirektoratets Handlingsprogram for diagnostikk og behandling av brystkreft, gynekologisk kreft, tarmkreft og prostatakreft, avsnitt som omhandler arvelig kreft og gentesting.

Andre opplysninger

Kurset er rettet mot LIS i medisinsk genetikk, men er åpnet for andre deltakere som genetiske veiledere, spesialister i medisinsk genetikk og leger som jobber innen utredning og behandling av kreft.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?