Arvelig kreft (GEN)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Medisinsk genetikk.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Læringsutbyttebeskrivelse

Få kjennskap til hyppige og sjeldne syndromer med arvelig kreft og gener assosiert med disse. Få kjennskap til retningslinjer for genetisk utredning og oppfølging ved arvelig kreft og samarbeidsflater mot andre faggrupper som behandler og diagnostiserer kreft.

Læringsmål

Klinisk genetikk – genetisk utredning og veiledning
GEN-009 Arvelig kreft - genetisk utredning

Kursavgift

NOK 5150,- (Inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Teresia Wangensteen 

Litteratur

Det er en fordel om kursdeltakerne orienterer seg i Helsedirektoratets Handlingsprogram for diagnostikk og behandling av brystkreft, gynekologisk kreft, tarmkreft og prostatakreft, avsnitt som omhandler arvelig kreft og gentesting.

Andre opplysninger

Kurset er rettet mot LIS i medisinsk genetikk, men er åpnet for andre deltakere som genetiske veiledere, spesialister i medisinsk genetikk og leger som jobber innen utredning og behandling av kreft.

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?