Arbeidsutvalget

Møter og administrativt

 

Arbeidsutvalget i Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin holder regelmessige møter annen hver uke. 

Arbeidsutvalget består av

  • Hege Russnes - nasjonal lder
  • Eirinn Glattre - leder administrativ enhet
  • Gunnar D. Houge  - leder regionalt fagnettverk Helse Vest,
  • Hans- Johnny S. Nilsen  -  leder regionalt fagnettverk Helse Midt-Norge
  • Rune Sundset - leder regionalt fagnettverk Helse Nord
  • Ulla Randen - leder regionalt fagnettverk Helse Sør-Øst
  • Olga Nævisdal - prosjektrådgiver administrativ enhet

Når og hvor

Sted
Teams
 
Fant du det du lette etter?