Arbeidsutvalget

Møter og administrativt

 

Arbeidsutvalget i Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin holder regelmessige møter omtrent annen hver uke. Per desember 2020 holdes møtene per telefon eller telekonferanse.

Arbeidsutvalget består av prosjektets administrative gruppe (leder, kommunikasjonsansvarlig og administrativ ansvarlig) samt en representant fra hver av helseregionene Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord. Helse Sør-Øst representeres av prosjektets leder.

Når og hvor

Sted
Telefon eller Skype
 
Fant du det du lette etter?