Arbeidsrelaterte lungesykdommer og arbeidsrelatert kreft

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Arbeidsmedisin.
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Arbeidsmedisin.

Kurskomite

Cecilie Svanes (kursleder), Jens Tore Granslo

Læringsmål

LUN 024 (arbeidsbetingede lungesykdommer) og LUN 025 (spesialisterklæringer); ARB 062 tom ARB 098 (Arbeidsrelaterte luftveissykdommer, Arbeidsrelatert kreftsykdom)

Kursavgift

7000,- inkl. lunsj og pauseservering

Antall deltakere

Maks 21 grunnet restriksjoner knyttet til covid-19. Vil kunne økes dersom smittesituasjonen endres.

Program

Programmet er tentativt og det vil kunne komme endringer.

MANDAG 19. oktober
09:45-10:00 Registrering
10:00-10:30 Introduksjon. Professor Cecilie Svanes, Yrkesmedisinsk Avdeling (YMA), Haukeland Universitetssykehus (HUS)
10:30-11:15 Arbeidsbetingede lungesykdommer i globalt perspektiv.
Overlege Gro Tjalvin, YMA, HUS
11:30-12:15 Spirometri, gassdiffusjon, reversibilitetstest og uspesifikk provokasjonstest. Lungelege, YMA, HUS
12:15-12:30 Lunsjpause
13:00-13:30 Luftveisplager hos renholdere. Cecilie Svanes
13:45-14:30 Luftveisplager relatert til inneklima
14:30-16:00 Gruppeøvelser I: Lungefunksjonsmålinger. Lungelege, YMA, HUS
Gruppeøvelser II: Eksponering og forebygging. Overlege Jens-Tore Granslo, YMA, HUS

TIRSDAG 20.oktober
08:30-09:15 Yrkesrelatert hypersensitivitetspneumonitt. Støvlungessykdommer. Cecilie Svanes
09:30-10:15 Yrkesrelatert rhinitt og sinusitt. Lungesykdom hos bakere.
Overlege Torgeir Storaas, YMA, HUS
10:30-11:15 Yrkesbetinget astma og RADS. Professor Johny Kongerud, Rikshospitalet
11:30-12:15 Yrkesbetinget KOLS. Johny Kongerud
12:15-12:30 Lunsjpause
13:00-13:30 PEF måling.
13:45-14:30 Eksponeringsvurdering. Yrkeshygieniker Kristin Johanne Bleie, YMA, HUS
14:30-16:00 Gruppeøvelser I: Lungefunksjonsmålinger. Lungelege, YMA, HUS
Gruppeøvelser II: Eksponering og forebygging. Jens-Tore Granslo

ONSDAG 21.oktober
08:30-09:15 Spesifikk bronkial provokasjon i eksponeringskammer ved arbeidsrelatert lungesykdom. Cecilie Svanes
09:30-10:15 Yrkesallergier
10:30-11:15 Forebygging ved yrkesrelaterte lungesykdommer. Jens-Tore Granslo
11:30-12:15 Trygd ved yrkesrelaterte lunge­sykdommer. Rådgiver Knut Marius Josephsen, NAV Sentralt Yrkessykdomskontor
12:15-12:30 Lunsjpause
13:00-13:30 Yrkesrelatert lungesykdom hos bønder. Gro Tjalvin
13:45-14:30 Luftveisplager/lungesykdom i sjømatnæringen. Professor Berit Bang, UNN, Tromsø
14:30-16:00 Lungefunksjonsmålinger (arbeids- og bedrifts-leger). Spesialisterklæringer (lungeleger e.l.). Arbeidsmedisiner Lungelege, YMA, HUS

TORSDAG 22.oktober
08:30-09:15 Kreftfremkallende stoffer
09:30-10:15 Yrkesrelatert blærekreft, leukemi, nyrekreft, mm
10:30-11:15 Asbestbetingede lunge- og pleura­sykdommer. Professor Bjørn Hilt, St.Olavs hospital
11:30-12:15 Yrkesbetinget lungecancer. Professor Bjørn Hilt
12:15-13:00 Lunsjpause
13:00-15:00 Kursprøve. Evaluering. Professor Cecilie Svanes

Fant du det du lette etter?