Arbeidsfysiologi og hjerterehabilitering

Kurs, 14.11.2019-15.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs for Fysikalsk medisin og rehabilitering
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering (12t)
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
14.11.2019-15.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart torsdag kl 09:30 - avsluttes fredag kl. 14:30
Sted
LHL Gardermoen
Ragnar Strøms Veg 10,
2067 Jessheim
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Målgruppe

Valgfritt kurs (12t) for LIS i Hjertesykdommer; Lungesykdommer; Generell kirurgi; Revmatologi; Allmennmedisin; Indremedisin; Nevrologi; Arbeidsmedisin

Læringsmål


7: Rehabiliteringsforløp – Komplikasjoner,
14: Forskning - Vitenskapelig dokumentasjon,
15: Forskning - Måleinstrumenter og effektmål,
42: Immoblisering og økt aktivitet/belastning,
65: Tilleggsundersøkelser - Tolke klinisk betydning av svar,
74: Lunge - Sekretmobilisering, respirasjonsstøtte,
75: Arbeidsfysiologiske tester,
78: Forebygging og behandling av sykdom og skade – Treningsfysiologi, 102: Lungesykdom og hjerte- og karsykdom.

Kursdeltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om det nevromuskulære system inklusive muskelbiologi, kraftregulering, effekt av utholdenhetstrening og styrketrening på det nevromuskulære system, hjertets fysiologi og tilpasning til trening samt aktivitetsbasert hjerterehabilitering. De skal også tilegne seg grunnleggende kunnskap om det respiratoriske system inklusive ergospirometri.

Kursavgift

NOK 4500,- (inkl lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Torgeir Hellstrøm, torgeir.hellstrom@ous-hf.no
Jostein Grimsmo, jostein.grimsmo@lhl-klinikkene.no
Siri Skumlien, siri.skumlien@lhl-klinikkene.no

Litteratur

Se også i Veileder i fysikalsk medisin og rehabilitering på Helsebiblioteket. Materiale for kurset vil bli lagt ut der i tiden før, under og etter kursstart.

Kursprøve 1 er nettbasert og blir gjennomført på bakgrunn av det som er satt opp som kjerneområder i litteraturlista.

Lunge

ATS/ERS Task Force: Standardisation of lung function testing – standardisation of spirometry

Miller et al 2005

https://www.ers-education.org/guidelines.aspx

Kjerneområde relevant for læringsmål 75

 

ERS task force: Recommendations on the use of exercise testing in clinical practice

Palange et al 2007

https://www.ers-education.org/guidelines.aspx

Hovedtrekkene i dokumentet skal være kjent for deltakerne før kursstart, og er viktig for læringsmål 15, 75. Lærebok i fysiologi kan være en god støtte hvis teksten inneholder mange ukjente begreper.

 

An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Key Concepts and Advances in Pulmonary Rehabilitation

Martijn A Spruit et al 2013

https://www.ers-education.org/guidelines.aspx

Hovedtrekkene i dokumentet skal være kjent for deltakerne før kursstart. Relevant for læringsmål 14, 78 og 102

 

Changes in lower limb muscle function and muscle mass following exercise-based interventions in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A review of the English-language literature.
Jane De Brandt et al 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5958462/

Kjerneområde: innledning og diskusjon

Relevant for bl.a. læringsmål 14, 42 og 78 vedørende kols-pasienter

 

 

Hjerte

Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 5;(1):CD001800. doi: 10.1002/14651858.CD001800.pub3.

Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease.

Anderson L1, Thompson DR, Oldridge N, Zwisler AD, Rees K, Martin N, Taylor RS.

 

Health Technol Assess. 2019 May;23(25):1-98. doi: 10.3310/hta23250.

Exercise-based cardiac rehabilitation for chronic heart failure: the EXTRAMATCH II individual participant data meta-analysis.

Taylor RS1,2, Walker S1, Ciani O1,3, Warren F1, Smart NA4, Piepoli M5, Davos CH6.

 

Guazzi M, Volker A, Conraads V et al. Clinical recommentations for cardiopuomonary exercise testing data assessment in specific patient populations. EACPR/AHA Joint Scientific Statement. Eur Heart J 2012. 

 

Grimsmo J og Ingul CB. Effekt av og anbefaling for fysisk trening ved normalt hjerte og ved hjertesykdom. I Kardiologi – En klinisk veiledning. 3. utgave.  Forfang, Istad, Wiseth mfl. (skriver riktig senere). Kapittel 28. 378-393.

 

Price KJ, Gordon BA, Bird SR and Benson AC. A review of guidelines for cardiac rehabilitation exercise programmes: Is there an international consensus? Prev Cardiol 2016

Andre opplysninger

Viktig å gjennomgå kompendium før kurset for å få utbytte av kurset.

Program

TORSDAG 14.11.2019
09:30 Velkommen. Kursprøve del 1
09:50 Måling av lungefunksjon v Morten Melsom
10:20 Funksjon og funksjonsmåling i venstre hjertehalvdel v Jostein Grimsmo
10:50 Pause
11:00 Sirkulasjonssystemet/ mikrosirkulasjon v Jonny Hisdal
11:30 Muskelfysiologi og effekt av trening ved hjerte- og lungesykdom v/ Jonny Hisdal

12:00 Lunsj

12.45 Høyre hjertehalvdel og det lille kretsløpet v Jostein Grimsmo
13:30 Praktisk demonstrasjon i 3 grupper; 1 gruppe i 35 min på hvert sted 5 min forflytning
A. 6-minutters gangtest og shuttle walk test v fysioterapeut
B. Testing av muskelstyrke v. Anita Grongstad/Yvinne Bergstrøm Willersrud
C. Testing av hjertepasienter v. Jostein Grimsmo
15.30 SLUTT
16.15 Frivillig: Praktisk høyintensitetsøkt 4x4 ute (lik intervalløkt for hjertepasienter)
19.00 Middag på LHL-klinikkene Gardermoen

FREDAG 19.10.2019
09:15 Start dag 2
09:20 Lungerehabilitering v Nils Henrik Holmedahl
10.00 Hjerterehabilitering v Jostein Grimsmo
10:40 Pause
10:50 Praktisk demonstrasjon med 1 gruppe på hvert sted, 30min + 5 min skifte
Spirometri v Christine Gudim Karlsen
Ergospirometri lungepasient v Anne Edvardsen
ADL-test og dagliglivets funksjoner v Elise Kaarstad

12:30 Lunsj

13:15 Kasuistikker ergospirometri lungepasienter v Ingunn Skjørten
14:00 Kursprøve del 2. Evaluering.
14:30 Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.