Arbeidsbetingede lungesykdommer

Kurs, 04.11.2019-06.11.2019, Vest

Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Arbeidsmedisin (21 t). Se under for valgfrie godkjenninger

Når og hvor

Dato
04.11.2019-06.11.2019 
Klokkeslett
Se program
Sted
Haukeland Universitetssjukehus. B307 mandag og onsdag, B306 tirsdag. Begge 3. etg Sentralblokken
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Påmeldingsfrist 18. august 2019 

Godkjenninger

I tillegg til å være anbefalt kurs i Arbeidsmedisin i ny ordning og obligatorisk kurs i Arbeidsmedisin (21 timer) i gammel ordning, er det godkjent som valgfritt kurs i følgende spesialiteter:

Allmennmedisin: Emnekurs: 21 t, Emne: Arbeidsmedisin
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 21 t videre- og etterutdanning
Indremedisin: Valgfrie kurs: 21 t videreutdanning
Lungesykdommer:Valgfrie kurs: 21 t videre- og etterutdanning
Samfunnsmedisin:Valgfrie kurs: 12 t videreutdanning

Målgruppe

Kurset er tilpasset de obligatoriske krav for spesialiteten arbeidsmedisin. Kurset er også relevant for lungesykdommer, allmennmedisin, trygdeleger, indremedisin og samfunnsmedisin.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne generelt ha fått en oversikt over arbeidsrelaterte lungesykdommer og kompetanse i diagnostikk og forebygging innen dette fagområdet:
- Kunne diagnostisere de vanligste arbeidsrelaterte lungesykdommer: Praktiske og teoretiske ferdigheter i bruk av spirometri ved diagnostikk av lungesykdommer; for øvrig teoretisk kunnskap om andre former for diagnostikk av arbeidsrelaterte lungesykdommer, inkludert kjennskap til spesifikk provokasjonsdiagnostikk.
- Ha teoretisk kunnskap om de arbeidsrelaterte lungesykdommene og om yrkeseksponeringer som forårsaker eller aggraverer lungesykdommer.
- Ha kunnskap om forebygging av arbeidsrelaterte lungesykdommer.

Kurskomite

Cecilie Svanes (kursleder), Jens-Tore Granslo og Øistein Svanes

Kurspris

5000,- med forbehold om endringer.

Antall deltakere

Maks 30

Program

Mandag 4. november
(sted: B307, Sentralblokken, HUS)
08:45 Velkommen og registrering. Introduksjon. Professor Cecilie Svanes, Yrkesmedisinsk Avdeling (YMA), Haukeland Universitetssykehus (HUS)
09:00 Arbeidsbetingede lungesykdommer i globalt perspektiv. Overlege Gro Tjalvin, YMA, HUS
10:00 Spirometri. Måling av lungevolum, gassdiffusjon og bronkial hyperreaktivitet. Overlege Øistein Svanes, YMA/Lungeavdelingen, HUS 
11:15 Yrkesbetinget astma. Forskning om yrkesrelaterte obstruktive lungesykdommer. Professor Johny Kongerud, Rikshospitalet 
 
12:00 Lunsj
 
12:45 Yrkesbetinget KOLS. Professor Johny Kongerud
13:45 Forebygging ved yrkesrelaterte lungesykdommer. Overlege Jens-Tore Granslo, YMA, HUS
14:30. Gruppeøvelser I: Lungefunksjon (sted: Lungepol). Overlege Øistein Svanes, YMA/Lungeavdelingen, HUS
Gruppeøvels er II: Eksponering og forebygging. Overlege Jens-Tore Granslo

16.00 Slutt for dagen 

TIRSDAG 5.NOVEMBER
(Sted: B306 Sentralblokken, HUS)
08:30 Yrkesrelatert hypersensitivitetspneumonitt (allergisk alveolitt) og ODTS. Pneumokonioser. Professor Cecilie Svanes
09:30 Luftveisplager/lungesykdom i sjømatnæringen. Berit Bang, UNN, Tromsø
10:30 Lungesykdom hos bakere. Overlege Torgeir Storaas, YMA, HUS

11:00 Lunsj

12:00 Eksponeringsvurdering. Yrkeshygieniker Kristin Johanne Bleie, YMA, HUS 
13:00 Asbestbetingede lunge- og pleura­sykdommer. Professor Bjørn Hilt, St.Olavs hospital
13:45 Yrkesbetinget lungecancer. Professor Bjørn Hilt
14:30 Gruppeøvelser I: Lungefunksjon (sted: Lungepol). Overlege Øistein Svanes
Gruppeøvelser II: Eksponering og forebygging. Overlege Jens-Tore Granslo 
 
ONSDAG 6.NOVEMBER (Sted: B307, Sentralblokken, HUS)
08:30 Luftveisplager hos renholdere. Overlege Øistein Svanes
09:00 SIC ved yrkesbetinget astma og hypersensitivitetspneumonitt. Professor Cecilie Svanes
10:00 HP hos bønder
11:00 Yrkesallergier. Professor em Erik Florvaag
 
11:45 Lunsj 
 
12:30 Trygd ved yrkesrelaterte lunge­sykdommer. Rådgiver Knut Marius Josephsen, NAV Sentralt Yrkessykdomskontor
13:15 Kursprøve. Evaluering. Professor Cecilie Svanes
 
15.00 Kurs slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.