Antimikrobieller midler

Kurs, 14.10.2019-17.10.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Medisinsk mikrobiologi og Infeksjonssykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (25t) for LIS i Medisinsk mikrobiologi og Infeksjonssykdommer
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
14.10.2019-17.10.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 11 - avsluttes torsdag kl 15:15
Sted
Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet
Seminarrom A3.3067
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Spør oss om ledige plasser 

Målgruppe

Valgfritt kurs (25t) for LIS i Hjertesykdommer; Akutt- og mottaksmedisin; Blodsykdommer; Fordøyelsessykdommer; Lungesykdommer; Anestesiologi; Barnesykdommer; Fødselshjelp og kvinnesykdommer; Gastroenterologisk kirurgi; Karkirurgi; Generell kirurgiMaxillofacial kirurgiMedisinsk mikrobiologiNevrokirurgiOnkologiOrtopedisk kirurgiRevmatologiØre-nese halssykdommerPlastikkirurgi;

UrologiAllmennmedisinIndremedisinRus- og avhengighetsmedisinNyresykdommerGeriatriBarnekirurgiNevrologiØyesykdommerHud- og veneriske sykdommerThoraxkirurgi

Læringsmål

Kjenskap til vanlige antimikrobielle midler

Kursavgift

NOK 6000,- (uten lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Egil Lingaas (kursleder), Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus; elingaas@ous-hf.no, tlf 23073101
Jørgen Bjørnholt, Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus
Anne-Marthe Bakken Kran, Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus
Ingvild Nordøy, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehus
Vidar Ormaasen, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus
Halvor Rollag, Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus
Martin Steinbakk, Avdeling for mikrobiologi, Sykehuset Østfold, Kalnes

Litteratur

Veileder for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Veileder for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Program


Mandag 14. oktober
Rikshospitalet, Seminarrom A3.3067

11.00 Innledning
11.10-11.40 Antibakterielle midler - virkningsmekanismer og resistensmekanismer.
11.45-12.20 Resistensbestemmelse – metoder og tolkning

Lunsj
 
13.00-13.30 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
13.35-14.20 Betalaktam-antibiotika. Inndeling, virkningsmekanisme, distribusjon, og klinisk bruk.
14.20 Pause
14.35-15.05 Aminoglykosider. Inndeling, virkningsmekanisme, distribusjon, toksisitet og klinisk bruk.
15.05 Kasuistikker/plenumsdiskusjon
16.00 Slutt
 
Tirsdag 15. oktober
Rikshospitalet, Seminarrom A3.3067

08.30-09.00 Kinoloner. Inndeling, virkningsmekanisme, distribusjon, indikasjon for bruk.
09.05-09.35 Glykopeptidantibiotika, daptomycin, oxazolidinoner.
Pause
09.50-10.20 Antimikrobielle midler ved infeksjoner i luftveier og pleura.
10.25-10.55 Antibiotika ved anaerobe infeksjoner. 
Pause
11.10-11.40 Bruk av antimikrobielle midler i svangerskapet

11.45 Lunsj

12.30-13.00 Andre proteinsyntesehemmere
13.05-13.35 Antimikrobielle midler og sentralnervesystemet/øyet.
13.35 Pause
13.50-14.20 Antibiotika ved biofilm og infiserte fremmedlegemer
14.25-14.55 Antibiotikabehandling ved sepsis.
14.55-16.00 Kasuistikker/plenumsdiskusjon
16.00 Slutt

Onsdag 16. oktober
Rikshospitalet, Seminarrom B1.1017

08.30 Virus og virusinfeksjoner. En oppfriskning. 
09.00 Antivirale midler, virkningsmekanismer.
09.30 Antivirale midler, resistensutvikling og resistensundersøkelser
10.00 Pause
10.20 Midler mot virus i herpesgruppen.
11.00 Medikamentell profylakse og behandling av influensa
11.30 Antivirale midler mot HIV

12.00 Lunsj

12.45 Midler mot HBV og HCV
13.15 Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN)
13.30 Pause
13.45 Antiviralia Kahoot
14.30 Pause
14.45 Allergiske reaksjoner på antibiotika
15.15 Antibiotikastyringsprogram
15.45 Slutt

Torsdag 17. oktober
Rikshospitalet, Seminarrom B1.1017

08.00-08.30 Bruk av antimikrobielle midler ved nedsatt nyrefunksjon.
08.35-09.20 Soppmidler til systemisk bruk
09.20 Pause
09.35-10.05 Antibiotikaresistens – epidemiologi 
10.10-10.40 Resistente bakterier og behandling 
10.45-11.15 Nyere antimikrobielle midler
11.15 Lunsj
12.00-12.30 Antimikrobielle midler og interaksjoner
12.35-13.10 Tuberkulostatika
13.15 Kursprøve.
14.45 Gjennomgåelse av kursprøven
15.15 Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.