Antimikrobielle midler (Antibiotika)

Kurs, 10.02.2020-14.02.2020, Vest

Gammel ordning: kurset er godkjent som obligatorisk i spesialitetene Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi. 31 timer for begge.
For valgfrie godkjenninger se under.
Ny ordning: anbefalt kurs i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi

Når og hvor

Dato
10.02.2020-14.02.2020 
Klokkeslett
Sted
Bikuben (eget bygg i sykehusparken), Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist er passert, det foretas løpende opptak til kurset er fullt, deretter settes nye søkere direkte på venteliste og kontaktes om det blir ledig plass. 

Læringsmål

INF 035 Uheldige sider ved antibiotikabruk – gi faglige råd om antibiotikabruk ved egen institusjon. INF 034 Nyresvikt, leversvikt og andre metabolske avvik – medikamentvalg og dosejusteringer. INF 033 Antimikrobielle legemidler – indikasjoner, kontraindikasjoner og interaksjonsutfordringer. INF 032 Antimikrobielle legemidler – farmakologi. INF 031 Antimikrobiell profylakse. INF 030 Nasjonale mikrobiologiske overvåkningsdatabaser – nasjonal antibiotikaveileder. MMB 091 Indikasjon og profylakse. MMB 090 Farmakokinetikk og farmakodynamikk. MMB 089 Nasjonale retningslinjer – antibiotikabehandling. MMB 088 Klinisk indikasjon, bivirkningsprofil og resistens. MMB 087 Klassifikasjon, virkning og klinisk bruk. Teoretisk innføring og praktisk bruk av antimikrobielle midler ved infeksjonssykdommer. Antimikrobielle midlers virkningsmekanisme og bivirkninger, farmakokinetikk, resistensbestemmelse, resistensutvikling i relasjon til antibiotikabruk. Gjennomgang av de ulike antimikrobielle midler. Antimikrobiell behandling med spesiell vekt på alvorlige infeksjoner. Behandling av vanlige og viktige infeksjonssykdommer vil bli gjennomgått.

Godkjenninger

I tillegg til overnevnte godkjenninger er kurset godkjent som følgende:

Gammel ordning:
Kurset er godkjent som 31 timers valgfritt videre -og etterutdanningskurs i følgende spesialiteter:
Allmennmedisin, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Indremedisin, Klinisk farmakologi, Lungesykdommer, Onkologi, Urologi.

Kursavgift

8250 kr

Antall deltakere

35

Andre opplysninger

Forelesninger og kursmateriell vil bli gjort tilgjengelig på Dropbox. Det vil ikke bli delt ut handouts i papirformat. Ta derfor gjerne med egen PC.

Program

Mandag 10.02
11.00 Introduksjon. Oddvar Oppegaard
11.10 Oversikt over bakterier og deres egenskaper. Dag Harald Skutlaberg
11.45 Antimikrobielle midler, virkningsmekanismer. Oppegaard
12.20 Pause.
12.35 Resistensmekanismer. Resistensbestemmelse av bakterier og sopp. Skutlaberg
13.15 Resistensutvikling og ktuelle resistensforhold. Skutlaberg
13.45 Lunsj.
14.30 Antibiotikas farmakokinetikk og farmakodynamikk.
15.15 Optimal dosering av antibiotika. Per Espen Akselsen
16.00 Slutt.

Tirsdag 11.02
9.00 Penicilliner. Torleif Kvalvik
9.30 Cefalosporiner. Oppegaard
10.00 Aminoglykosider. Oppegaard
10.30 Pause.
10.45 Antibiotika ved vanskelige gram-positive infeksjoner. Oppegaard
11.30 Antimikrobielle midler ved anaerobe infeksjoner. Akselsen
12.00 Lunsj.
12.45 Antibiotika ved vanskelige gram-negative infeksjoner. Akselsen
13.30 Pause.
13.45 Antibiotika ved urinveisinfeksjoner. Akselsen
14.05 Duobehandling og synergisme. Oppegaard
14.35 Pause.
15.45 Utvikling av antibiotika og antibiotika i pipeline Oppegaard
15.15 Kasuistikker/oppgaver
16.00 Slutt.

Onsdag 12.02
9.00 Antibiotikavalg ved sepsis og hos kritisk syke. Steinar Skrede
9.45 Prinisipper for behandling av implantatinfeksjoner. Olav Lutro
10.20 Pause.
10.35 Behandling av osteomyelitt og bakteriell artritt. Lutro
11.15 Behandling av endokarditt og endokardittprofylakse. Jordal
12.00 Lunsj.
12.45 Behandling av infeksjoner i luftveiene. Trond Bruun
13.30 Behandling av bakterielle CNS-infeksjoner. Jordal
14.15 Pause.
14.30 Antibiotika og Clostridium-infeksjoner.
 
Torsdag 13.02
9.00 Antivirale midler ved hepatitt. Aleksander Leiva
9.45 Antivirale midler ved herpesvirus-gruppen. Jordal
10.15 Pause.
10.30 Antivirale midler ved HIV-infeksjon. Bjørn Blomberg
11.15 Behandling av influensa.
11.45 Lunsj.
12.30 Behandling av genitale infeksjoner. Seksjonsoverlege Turid Thune
13.00 Behandling av systemiske soppinfeksjoner. Jordal
13.40 Pause.
13.55 Behandling av infeksjoner forårsaket av mykobakterier. Blomberg
14.35 Pause.
14.45 Antibiotika-allergi
15.15 Kasuistikk/oppgaver.
16.00 Slutt.

Fredag 14.02
9.00 Antibiotikaprofylakse Akselsen
9.30 Antibiotikavalg ved organsvikt og overvekt. Akselsen
10.00 Antibiotikavalg til barn
10.30 Pause
10.45 Antibiotikavalg til gravide og ammende
11.25 Styring av antibiotikabruk. Brita Skodvin
12.15 Lunsj.
13.00 Kursprøve. Oppegaard
13.30 Gjennomgang av kursprøve. Evaluering skriftlig/muntlig. Oppegaard
14.00 Slutt.

Fant du det du lette etter?