Antibakterielle resistensmekanismer. Metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi (30t). Valgfritt for : Se under "Godkjenninger"

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltakerne ha en grunnleggende forståelse av antibiotikaresistens hos bakterier herunder

  • Ha god kunnskap om de vanligst brukte antimikrobielle midler, (inkludert klassifikasjon, virkningsmekanismer og klinisk bruk) (læringsmål MMB-087)
  • Ha kunnskap om klinisk relevante, naturlige og ervervede, resistensmekanismer hos vanlig forekommende bakterier (læringsmål MMB-093)
  • Skal kunne forklare hvordan resistens oppstår og spres
  • Skal kunne forklare kliniske konsekvenser av resistens
  • Skal kunne forklare muligheter og begrensninger i metoder for påvisning av resistens, tolkning og klinisk betydning, (læringsmål MMB-040)
  • Ha kunnskap om forekomsten av antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt og kjenne til systemer for resistensovervåkning (læringsmål MMB-095)
  • Ha kjennskap til bioinformatiske metoder for analyse av antibiotikaresistente bakterier (læringsmål MMB-113).

Godkjennninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi (30t).

Valgfritt kurs for leger i spesialisering i:
Allemennmedisin (30t videre-/etterutdanning),
Anestesiologi (22 t videre-/etterutdanning),
Fysikalsk medisin og rehablitering (22 t videre-/etterutdanning)
Infeksjonsmedisin (25 t etterutdanning)
Lungesykdommer (30 t etterutdanning).

Kursavgift

kr 7000,-.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

35

Litteratur

Oversiktsartikler som dekker de ulike tema sendes pr. E-post senest 3 uker før kursstart.

Kurskomite

Arnfinn Sundsfjord (Kursleder. Universitetet i Tromsø/Universitetssykehuset Nord Norge)
Kristin Hegstad (UNN/UiT)
Christoffer Lindemann (Haukeland Universitetssjukehus - Bergen)
Bjørg Haldorsen (UNN)
Ørjan Samuelsen (UNN/UiT)
Gunnar Skov Simonsen (UNN/UiT)

Andre opplysninger

Det anbefales at deltakere sitter på en intetnettkobling som har minimum 5MB synkron linje. Deltakere trenger PC/iPad/eller lignende med tilgang til internett, mikrofon, kamera og høyttaler. Kursprøven vil bli digital.

Program

Antibakterielle resistensmekanismer program Høst 2020.pdf

Mandag 19. oktober

11.15 Testing av at oppkobling og utstyr fungeres som det skal. Du har selv ansvaret for å sørge for at alt nødvendig utstyr er klar til oppstart kl. 12.00 (PC/IPAD e.l med tilgang til internett, mikrofon, kamera og høyttaler. 

Tema: Grunnleggende om antibiotika, antibiotikaresistens, påvisning av resistens og laboratoriets rolle.

12.00 Velkommen og introduksjon av kurset. Arnfinn Sundsfjord (kursleder).
12.15 Historikk, oversikt over antibiotikagrupper og deres virkningsmekanismer. Iren H.Löhr.

13.00 Pause.

13.45 Grunnleggende om antibakteriell resistens. Historikk, definisjoner, mekanismer samt laboratoriets rolle i diagnostikk og forebygging av antibiotikaresistens. Arnfinn Sundsfjord.
14.15 Klinisk betydning av antibiotikaresistens. Per Espen Akselsen.

15.00 Pause

15.15 Fenotypiske metoder for påvisning av bakteriers følsomhet for antimikrobielle midler. Gunnar Kahlmeter.
16.00 Gruppearbeid og fremlegg (tirsdag 8.30-9.30) av gruppearbeid i plenum. Gruppeveiledere er Iren H.Löhr, Gunnar Kahlmeter og Arnfinn Sundsfjord. 

18.00 Slutt

Tirsdag 20. oktober
Tema: Etablering av brytningspunkter for bakteriers følsomhet for antibiotika. Farmakokinetikk og dynamikk. Molekylære metoder for påvisning og typing av resistente bakteriekloner. Mekanismer for resistensutvikling og spredning.

08.15 Fremlegg av gruppearbeid i plenum.
09.30 Sentrale farmakokinetiske og - dynamiske begreper. Christoffer Lindemann.

10.00 Pause.

10.15 Fastsetting av kliniske brytningspunkter for bakteriers følsomhet for antibiotika: villtypepopulasjon, mikrobiologiske, farmakologiske og kliniske kriterier. Gunnar Kahlmeter.
10.45 Experts rules EUCAST - Hva er det og hvordan skal de brukes? Christoffer Lindemann.

11.15 Pause

12.00 Klonal spredning samt genetiske mekanismer for spredning av resistens vha
horisontal genoverføring. Kristin Hegstad.

12.45 Pause

13.00 Helgenomsekvensering for antimikrobiell følsomhetstesting. Ørjan Samuelsen.
13.30 Genomikk i diagnostisk virksomhet. Øyvind Kommedal.
14.00 Gruppearbeid og fremlegging (16.00-17.00) av gruppearbeid i plenum. Gruppeveiledere er Christoffer Lindemann, Øyvind Kommeda,  Kristin Hegestad og Arnnfinn Sundsfjord. Digitale grupperom.

17.00 Slutt.

Onsdag 21.oktober
Tema: Klinisk viktige resistensmekanismer: forekomst, mekanismer, metoder for påvisning, tolkning og besvarelse. Gruppeoppgaver + laboratoriedemonstrasjoner - del 1

08.15 Aminoglykosidresistens. Christoffer Lindemann.
08.45 Betalaktamresistens hos Pneumokokker, Haemophilus influenzae og Neisseria spp. Dagfinn Skaare.

09.30 Pause

09.45 Laboratoriedemonstrasjoner og oppsummering i plenum. Av Bjørg C. Haldorsen, Ellen H. Josefsen, Dagfinn Skaare og Christoffer Lindemann. Digitale grupperom.

11.15 Pause

12.00 ESBLA/M/CARBA: mekanismer, epidemiologi og påvisning. Ørjan Samuelsen.

12.45 Løsning på ESBLA/M/CARBA? Nye beta-laktam/beta-laktamase
inhibitorkombinasjoner. Ørjan Samuelsen.

13.30 Pause

13.45 Laboratoriedemonstrasjoner med oppgaver og oppsummering i plenum. Ørjan Samuelsen, Bjørg C. Haldorsen, Ellen H. Josefsen og  Christoffer Lindemann. Digitale grupperom.

16.00 Slutt.

Torsdag 22. oktober
Tema: Klinisk viktige resistensmekanismer: forekomst, mekanismer, metoder for påvisning, tolkning og besvarelse samt klinisk betydning. Gruppeoppgaver + laboratoriedemonstrasjoner - del 2.

08.15 Makrolid-linkosamid-streptogramin (MLS) resistens hos streptokokker og
stafylokokker. Arnfinn Sundsfjord. 
08.45 Kinolon- og colistinresistens hos Enterobacterales. Ørjan Samuelsen.

09.30 Pause

09.45 Laboratoriedemonstrasjoner. (Skal inkludere praktisk demonstrasjon av WGS analyser for å finne AMR gener). Jessin Janice, Bjørg C. Haldorsen, Ellen H. Josefsen, Ørjan Samuelsen og  Arnnfinn Sundsfjord. Digitale
grupperom.
11.00 Overførbar glykopeptidresistens hos enterokokker. Kristin Hegstad.

11.30 Pause

12.15 Linezolidresistens hos Gram positive kokker. Kristin Hegstad.
12.35 Meticillin- og glykopeptidresistens hos stafylokokker. Hege Enger.
13.20 Laboratoriedemonstrasjoner med oppgaver og gjennomgang i plenum. Kristin Hegstad, Hege Enger, Bjørg C. Haldorsen og Ellen H. Josefsen. Digitale grupperom.

15.15 Pause

15.30 Driverne bak utvikling av antibiotikaresistens. Gunnar Skov Simonsen,

16.15 Slutt.

Fredag 23.10.2020 
Tema: Resistensepidemiologi: Nasjonale og globale perspektiver.

08.30 Nasjonal og global resistensepidemiologi inkludert årets NORM resultater. Gunnar Skov Simonsen.

09.15 Pause

09.30 The evolution of AMR clones – Prof. Alan McNally, University of Birmingham,
UK.

10.15 Pause

10.30 Kursevaluering og avslutning. Arnfinn Sundsfjord.
11.00 Digital kursprøve. Arnfinn Sundsfjord, Kristin Hegstad og Bjørg C. Haldorsen).

14.00 Slutt.


Fant du det du lette etter?