Antibakterielle resistensmekanismer. Metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi (30t). Valgfritt for : Se under "Godkjenninger"

Læringsmål

MMB-087 Ha god kunnskap om antimikrobielle midler, inkludert klassifikasjon, virkningsmekanismer og klinisk bruk.
MMB-093 Ha kunnskap om klinisk relevante, naturlige og ervervede, resistensmekanismer hos vanlig forekommende bakterier. Ha kjennskap til deres angrepspunkter, påvisningsmetoder og konsekvens for valg av antibiotikabehandling.
MMB-095 Ha kunnskap om forekomsten av antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt og kjenne til systemer for resistensovervåkning.
MMB-040 Selvstendig kunne tolke bakteriologiske funn og gi råd og veiledning til klinikere.
MMB-113 Ha kjennskap til bioinformatiske metoder for analyse og sammenligning av mikrobielle genomer.

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltakerne ha en grunnleggende forståelse av antibiotikaresistens hos bakterier herunder ha god kunnskap om de vanligst brukte antimikrobielle midler, (inkludert klassifikasjon,  virkningsmekanismer og klinisk bruk) (dekket i MMB-087).

- ha kunnskap om klinisk relevante, naturlige og ervervede, resistensmekanismer hos vanlig forekommende bakterier (dekket i MMB-093).

-skal kunne forklare hvordan resistens oppstår og spres.

- skal kunne forklare kliniske konsekvenser av resistens.

- skal kunne forklare muligheter og begrensninger i metoder for påvisning av resistens, tolkning og klinisk betydning (dekket av MMB-040).

- ha kunnskap om forekomsten av antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt og kjenne til systemer for resistensovervåkning (MMB-095).

-ha kjennskap til bioinformatiske metoder for analyse av antibiotikaresistente bakterier (dekket av MMB-113).

Godkjennninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi.

Gammel ordning:
Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi (30t).

Valgfritt kurs for leger i spesialisering i:
Allemennmedisin (30t videre-/etterutdanning),
Anestesiologi (22 t videre-/etterutdanning),
Fysikalsk medisin og rehablitering (22 t videre-/etterutdanning), Infeksjonsmedisin (25 t etterutdanning),
Lungesykdommer (30 t etterutdanning).

Kursavgift

kr 7000,-.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

35

Litteratur

Oversiktsartikler som dekker de ulike tema sindes pr. E-post senest 3 uker før kursstart.

Kurskomite

Arnfinn Sundsfjord (AS), kursleder, Universitetet i Tromsø (UiT)/Universitetssykehuset Nord Norge (UNN).
Kristin Hegstad, UNN/UiT.
Christoffer Lindemann, Haukeland Universitetssjukehus - Bergen.
Bjørg Haldorsen, UNN.
Ørjan Samuelsen, UNN/UiT.
Gunnar Skov Simonsen, UNN/UiT.

Program

Mandag 19. oktober

Tema: Grunnleggende om antibiotika, antibiotikaresistens, påvisning av resistens og laboratoriets rolle.

12.00 Velkommen og introduksjon av kurset. Arnfinn Sundsfjord (AS).
12.15 Historikk, oversikt over antibiotikagrupper og deres virkningsmekanismer. 

13.00 Pause.

13.45 Grunnleggende om antibakteriell resistens. Historikk, definisjoner, mekanismer samt laboratoriets rolle i diagnostikk og forebygging av antibiotikaresistens. AS.
14.15 Klinisk betydning av antibiotikaresistens. Per Espen Akselsen, Haukeland Universitetssykehus.

15.00 Pause.

15.15 Fenotypiske metoder for påvisning av bakteriers følsomhet for antimikrobielle midler. 
16.00 Gruppearbeid og fremlegg (tirsdag 8.30-9.30) av gruppearbeid i plenum. Gruppeveiledere er XX, YY, og AS. 

18.00 Slutt.

Sosial sammenkomst om kvelden.

Tirsdag 20. oktober
Tema: Etablering av brytningspunkter for bakteriers følsomhet for antibiotika. Farmakokinetikk og dynamikk. Molekylære metoder for påvisning og typing av resistente bakteriekloner. Mekanismer for resistensutvikling og spredning.

08.15 Fremlegg av gruppearbeid i plenum.
09.30 Sentrale farmakokinetiske og - dynamiske begreper. Christoffer Lindemann (CL), Haukeland Universitetssykehus.

10.00 Pause.

10.15 Fastsetting av kliniske brytningspunkter for bakteriers følsomhet for antibiotika: villtypepopulasjon, mikrobiologiske, farmakologiske og kliniske kriterier. (AS).
10.45 Experts rules EUCAST - Hva er det og hvordan skal de brukes? 

11.15 Pause.

12.00 Klonal spredning samt genetiske mekanismer for spredning av resistens vha horisontal genoverføring. Kristin Hegstad (KH), UNN/UiT.

12.45 Pause.

13.00 Helgenomsekvensering for antimikrobiell følsomhetstesting. Ørjan Samuelsen (ØS), UNN/UiT.
13.30 Genomikk i diagnostisk virksomhet. Øyvind Kommedal (ØK), Haukeland Universitetssykehus.
14.00 Gruppearbeid og fremlegging (16.00-17.00) av gruppearbeid i plenum. Gruppeveiledere er DS, YY, ØK, KH og AS. 

17.00 Slutt.


Onsdag 21.oktober
Laboratoridemonstrasjoner: Kurssal
Tema: Klinisk viktige resistensmekanismer: forekomst, mekanismer, metoder for påvisning, tolkning og besvarelse. Gruppeoppgaver + laboratoriedemonstrasjoner - del 1.

08.15 Aminoglykosidresistens. (CL).
08.45 Betalaktamresistens hos Pneumokokker, Haemophilus influenzae og Neisseria spp. (DS) .

09.30 Pause.

09.45 Laboratoriedemonstrasjoner og oppsummering i plenum. (Bjørg C. Haldorsen (BCH) UNN, Ellen H. Josefsen (EJH) UNN, DS, MS og CL).

11.15 Pause.

12.00 ESBLA/M/CARBA: mekanismer, epidemiologi og påvisning. Ørjan Samuelsen (ØS), UNN/UiT.
12.45 Løsning på ESBLA/M/CARBA? Nye beta-laktam/beta-laktamase inhibitorkombinasjoner. (ØS).

13.30 Pause.

13.45 Laboratoriedemonstrasjoner med oppgaver og oppsummering i plenum. (ØS, BCH, EJH, MS og CL).

16.00 Slutt.

Sosial sammenkomst om kvelden.


Torsdag 22. oktober
Laboratoridemonstrasjoner: Kurssal
Tema: Klinisk viktige resistensmekanismer: forekomst, mekanismer, metoder for påvisning, tolkning og besvarelse samt klinisk betydning. Gruppeoppgaver + laboratoriedemonstrasjoner - del 2.

08.15 Makrolid-linkosamid-streptogramin (MLS) resistens hos streptokokker og stafylokokker. (AS).
08.45 Kinolon- og colistinresistens hos Enterobacteriaceae. (ØS).

09.30 Pause.

09.45 Laboratoriedemonstrasjoner. (JJ, BCH, EJH, ØS, og AS) (Skal inkludere praktisk demonstrasjon av WGS analyser for å finne AMR gener).
11.00 Overførbar glykopeptidresistens hos enterokokker. (KH).

11.30 Pause.

12.15 Linezolidresistens hos Gram positive kokker (KH).
12.35 Meticillin- og glykopeptidresistens hos stafylokokker. Hege Enger (HE), St. Olavs Hospital.
13.20 Laboratoriedemonstrasjoner med oppgaver og gjennomgang i plenum. (KH, HE, BCH, EJH, og AS)

15.15 Pause.

15.30 Driverne bak utvikling av antibiotikaresistens. Gunnar Skov Simonsen (GSS), UNN/UiT.

16.15 Slutt.

Fredag 23.10.2020 
Tema: Resistensepidemiologi: Nasjonale og globale perspektiver.

08.30 Nasjonal og global resistensepidemiologi inkludert årets NORM resultater. (GSS).

09.15 Pause.

09.30 Utenlandsk foredragsholder: Title to be announced.

10.15 Pause.

10.30 Kursevaluering og avslutning. (AS).
11.00 Kursprøve. (AS, KH og BH).

14.00 Slutt.

Fant du det du lette etter?