Antibakterielle resistensmekanismer.

Nyr ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi (30t).

LÆRINGSMÅL

MMB-087 Ha god kunnskap om antimikrobielle midler, inkludert klassifikasjon, virkningsmekanismer og klinisk bruk.
MMB-093 Ha kunnskap om klinisk relevante, naturlige og ervervede, resistensmekanismer hos vanlig forekommende bakterier. Ha kjennskap til deres angrepspunkter, påvisningsmetoder og konsekvens for valg av antibiotikabehandling.
MMB-095 Ha kunnskap om forekomsten av antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt og kjenne til systemer for resistensovervåkning.
MMB-040 Selvstendig kunne tolke bakteriologiske funn og gi råd og veiledning til klinikere.
MMB-113 Ha kjennskap til bioinformatiske metoder for analyse og sammenligning av mikrobielle genomer.

LÆRINGSUTBYTTE

Etter kurset skal deltakerne ha en grunnleggende forståelse av antibiotikaresistens hos bakterier herunder: 
Ha god kunnskap om de vanligst brukte antimikrobielle midler, (inkludert klassifikasjon, virkningsmekanismer og klinisk bruk) (læringsmål MMB-087)
Ha kunnskap om klinisk relevante, naturlige og ervervede, resistensmekanismer hos vanlig forekommende bakterier (læringsmål MMB-093)
Skal kunne forklare hvordan resistens oppstår og spres
Skal kunne forklare kliniske konsekvenser av resistens
Skal kunne forklare muligheter og begrensninger i metoder for påvisning av resistens, tolkning og klinisk betydning, (læringsmål MMB-040)
Ha kunnskap om forekomsten av antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt og kjenne til systemer for resistensovervåkning (læringsmål MMB-095)
Ha kjennskap til bioinformatiske metoder for analyse av antibiotikaresistente bakterier (læringsmål MMB-113).

KURSKOMITE

Arnfinn Sundsfjord, kursleder, Universitetsykehuset Nord-Norge (UNN)/Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet (UiT).
Kristin Hegstad, UNN/UiT
Christoffer LIndemann, Haukeland Universitetsjukehus
Bjørg Haldorsen, UNN.
Ørjan Samuelsen, UNN/UiT.
Gunnar Skov Simonsen , UNN/UiT


MAKS ANTALL DELTAKERE

35

KURSAVGIFT

Kr 7.300,-.

Kurs med lunsj (ikke kurs som i sin helhet gjennomføres på hotell med helpensjon) betales med et tillegg på kr 300,- pr dag. 

 

LITTERATUR

Oversiktsartikler som dekker ulike tema legges ut til kursdeltakere senest 3 uker før kursstart.

ANDRE OPPLYSNINGER

Deltakerne må ta med laptop. Kursprøven vil bli digital. 

PROGRAM

Program Antibakterielle resitensmekanismer.pdf

Fant du det du lette etter?