Aneurismer og aortoiliacal kirurgi

Kurs, 31.10.2019-01.11.2019, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS Karkirurgi (12t).
Valgfritt kurs for følgende spesialiteter: Generell kirurgi (12t), Radiologi (12t).

Når og hvor

Dato
31.10.2019-01.11.2019 
Klokkeslett
Torsdag 31.10.19 kl 10.00 - Fredag 01.11.2019 kl. 16.00
Sted
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø,
Klinikkrom A (A2.536), plan 5, UNN
Breivika, Tromsø.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Meld deg på Frist 30.06.19 
regut@unn.no

Læringsmål

Deltagerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg kunnskap om utredning og behandling av pasienter med aneurismer og okklusiv sykdom i liaorta/bekkenkar: konservativ behandling, beste medisinske behandling, åpen kirurgisk behandling og endovskulær behandling.

Målgruppe

Leger i spesialisering i karkirurgi.

Kursavgift

kr 4000

Deltagere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr 250 pr. dag.

Deltagere

16

Kurskomite

Ramez Bahar

Litteratur

Foredrag legges ut på egen hjemmeside

Andre opplysninger

Interaktiv kurs med praktiske øvelser relevant for karkirurgisk spesialitet.
Felles middag første kurskveld. Dekkes ikke av kursavgiften.

Program

Torsdag 31. oktober
Møteleder: Ramez Bahar

10.00 Velkommen, åpning av kurset.
10.15 Aortaaneurismer. Definisjoner, typer, patogenese, epidemiologi. Klinikk, symptomer, medisinsk behandling. Screeningrelaterte tilstander (disseksjon, aneurismer i thorakoabdominal aorta).

11.00 Pause.

11.15 Radiologisk diagnostikk, utredning av aortailiakal sykdom. Aneurismer/okklusiv sykdom. Kontraindikasjoner, bivirkninger, stålehygiene.

11.45 Lunsj.

13.00 Anestesi ved aorto-iliakal kirurgi.

13.45 Pause.

14.00 Åpen operasjon for AAA.

Teknikk. Tilgang, protesevalg, clamping, tromboseprofylakse, antibiotika profylakse. Elektiv operasjon, akutt operasjon, reoperasjon.
14.30 Endovaskulær behandling av AAA.
Tilgang, proteser, trompobseprofylakse, antibiotikaprofylakse. Reoperasjoner, sekundærprosedyrer. Oppfølging. Framtid?

15.00 Pause.

15.15 Komplikasjoner ved operasjon fro AAA/iliacaaneurismer. Blødninger, colonnekrose, abdominalt compartmentsyndrom.
15.45 Kasuistikker.
16.15 Spørsmål, diskusjoner.
16.30 Slutt for dagen

20.00 Sosialt program. Må betales av hverenkelt, da det ikke dekkes av kursavgiften.

Fredag 1. november
Møteleder: Ramez Bahar

08.15 Resultater ved operasjon for AAA/iliacaaneurismer.
Kvalitetskriterier/krav.
Volum/kvalitet/sentralisering?
Pasientutvelgelse, rapportering NORKAR
Norge, verden.
08.45 Praktiske øvelser på dyrelab.

12.00 Lunsj.

13.00 Symptomer ved aortoiliakal okklusiv sykdom, kliniske funn, relaterte tilstander. Differensialdiagnoser. Åpen kirurgi for okklusiv sykdom. Indikasjon, teknikk, problemer. Y-graft, ringstripping, TEA, ekstraanatomisk bypass, mesenterielle bypass.

14.00 Pause.

14.15 Endovaskulær behandling av okklusivsykdom.
14.45 Karskader intraabdominalt, Iatrogene traumer, diagnostikk og behandling.
15.15 Kasuistikker.
15.30 Kursprøve, evaluering
16.00 Slutt.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.