AMM - introduksjonskurs

Kurs, 13.01.2020-15.01.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Akutt- og mottaksmedisin

Når og hvor

Dato
13.01.2020-15.01.2020 
Klokkeslett
Info om kurstider kommer
Sted
Scandic Hotell Solli
(NB! Se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Spør oss om ledige plasser 

Læringsmål

Kurset er beregnet på LIS under utdanning til spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin. Kurset er hovedsakelig teoretisk og basert på forelesninger. Kurset er knyttet opp til læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål:

AMM 004: Ha god kunnskap om å beherske inhospitale og prehospitale triagesystemer
AMM 021: Selvstendig kunne håndtere de rusuløste akuttsituasjoner i mottak, og innhente nødvendig psykiatrisk ekspertise ved psykoser, selvskading og suicidale handlinger
AMM 022: Ha god kunnskap om å beherske initial utredning, diagnostikk og behandling av vanlige akuttpsykiatriske tilstander
AMM: 023: Ha kunnskap om bruk av tvang innen somatisk medisin og psykisk helsevern, særlig med hensyn til lovverk og samhandling med vektere og politi. Ha god kunnskap om innleggelse i henhold til aktuelt lovverk om tvungent psykisk helsevern.
AMM 024: Ha god kunnskap om indikasjon for, og risiko ved, bruk av fysisk overmakt ved håndtering av utagerende pasienter. Beherske kommunikasjon med slike pasienter med fokus på å dempe konfliktnivå og grad av paranoia.
AMM 026: Selvstendig kunne vurdere suicidalitet og iverksette forebyggende tiltak, for eksempel ved akutte selvpåførte intoxikasjoner.
AMM 30: Ha god kunnskap om og beherske god orienterende nevrologisk undersøkelse.
AMM 031: Ha god kunnskap om og selvstendig kunne håndtere diagnostikk og behandling av de vanligste akutte nevrologiske tilstander.
AMM 032: Selvstendig kunne diagnostisere truende tverrsnittslesjon.
Selvstendig kunne starte initial behandling samt henvise til definitiv utredning og behandling.
AMM 033: Ha god kunnskap om og selvstendig kunne henvise pasienter med vanlige nevrologiske sykdommer til riktig radiologisk modalitet med adekvat hastegrad. Selvstendig kunne grovtolke CT- og MR-undersøkelser av hjernen. Ha kunnskap om indikasjon for EEG ved akuttilstander.
AMM 034: Ha god kunnskap om og selvstendig kunne diagnostisere, stabilisere og raskt kunne henvise til definitiv behandling av pasienter med akutte buksmerter, herunder:
• appendicitt
• cholecystitt
• pankreatitt
• peritonitt
• subileus/ileus
• vaskulære tilstander
• ekstrauterin graviditet
• salpingitt
AMM 035: Ha god kunnskap om vanlige akutte karkirurgiske problemstillinger, især tilstander i store kar.
Selvstendig kunne henvise til definitiv diagnostikk og behandling, ved tilstandene:
• aortadisseksjon
• rumpert aortaaneurisme
• akutt iskemisk ekstremitet
AMM 037: Ha god kunnskap om og selvstendig kunne initialbehandle akutte nevrokirurgiske tilstander inntil definitiv kirurgisk avklaring, herunder:
• kraniebrudd
• hjernerystelse og hjernekontusjon
• hjerneblødninger (intrakraniell blødning, subarachnoidal blødning, epidural blødning, subdural blødning)
• tumores
AMM 038: Ha kunnskap om initial diagnostikk og behandling ved de vanligste skader. Kunne innhente relevant kompetanse ved behov. Selvstendig kunne overflytte pasienten til annet sykehus når dette er nødvendig.
AMM 039: Ha god kunnskap om akutte øyetilstander («rødt øye») og selvstendig kunne diagnostisere og initialbehandle. Ha kunnskap om systemsykdommer hvor iridocyclitt inngår.
AMM 044: Ha kunnskap om initial diagnostisering og stabilisering ved akutte gynekologiske og obstetriske tilstander.
AMM 045: Ha kunnskap om nasjonale retningslinjer for organisering, mottak og behandling av traumepasienter iht. nasjonal traumeplan. Kjenne til systematisk tilnærming til traumepasienter ihht ABCDE-prinsippet.

Kursavgift

NOK 5750,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Anders B. Martinsen, Akuttmedisinsk avdeling, OUS Ullevål;
anbmar@ous-hf.no
Lars Petter Bjørnsen, St. Olavs Hospital
Øystein Mjelva, Stavanger Universitetssykehus

Andre opplysninger

RegUt holder ikke noe rom ved Hotellet. LIS som trenger overnatting, må ta direkte kontakt med hotellet og betale seov for oppholdet. Hotellet har avtalepris med Sykehusinnkjøp ved OUS som kan benyttes ved rombestilling.

Program

Se program (PDF)

 

Fant du det du lette etter?