Alderspsykiatri - 2021

Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs for leger i spesialisering i psykiatri (12 t)

Ny ordning: Anbefalt emnekurs for leger i spesialisering i psykiatri

Kursleder 

Dagfinn Green

Kursavgift

4000,- (med forbehold om indeksregulering)

Godkjenninger

Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs for leger i spesialisering i psykiatri (12 t)

Ny ordning: Anbefalt emnekurs for leger i spesialisering i psykiatri

Program

Tirsdag 27.april

08.45-09.45  Introduksjon til alderspsykiatri (demografi, sykdomspanorama,  alderspsykiatrisk utdanning) v/ Dagfinn Green

09.45-10.00  Pause

10.00-11.00  Depresjon hos eldre. Epidemiologi, sykdomspresentasjon, behandling farmakologisk/ECT, psykoterapi, miljøterapi V/ Dagfinn Green

11.00-11.15  Pause

11.15-12.15 Psykoser hos eldre. Marit Tveito

12.15-13.00  Pause

13.00-13.45  Angst hos eldre inkludert medikamentbruk/misbruk v/ ?

13.45-14.00 Pause

14.00-15.00 Delirium. Identifikasjon, bruk av screeningverktøy, prognose, behandling v /Rannveig Sakshaug Eldholm

15.00  Slutt for dagen

Onsdag 28.april

08.30-10.00 Demens, Mild kognitiv svikt. Utredning, diagnostikk, behandling. NPS/APSD kjennetegn, utredning V/ Cecillie Sarheim og Dagfinn Green

10.00-10.15  Pause

10.15-11.15 Nevropsykiatriske symptomer ved demens (behandling, miljøterapi) v/ Dagfinn Green

11.15-12.00  Pause

12.00-13.00    Lovverk med vekt på forholdet mellom Kap 4 A i pasrl og phvl og samtykkekompetanse v/ Dagfinn Green

13.00-13.15  Pause

13.15-13.45 Bilkjøring, vurdering av egnethet v/ Cecillie Sarheim

13.45-14.00 Pause

14.00 Evaluering, kursprøve Fant du det du lette etter?