Akuttnevrologi

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrologi

Læringsmål

Deltakere skal tilegne seg kunnskaper om behandling av akutte nevrologiske tilstander - med hovedvekt på behandling i sykehus.

Kurset baserer seg på læringsmålet 004.

 • Akutt hjerneslag og hjerneslagimitatorer
 • Status epileptikus
 • Nevroimmunologiske tilstander
 • Hyperakutt hodepine inklusive subaraknoidalblødninger
 • Synkope og kramper
 • Redusert bevissthet
 • Akutt økt intrakranialt trykk
 • Akutte perifere pareser
 • Infeksjoner
 • Tverrsnittslesjoner
 • Akutte nevrotoksiske tilstander
 • Akutte nevrometabolske tilstander

Kurset har som målsetning å sikre at deltakere lærer korrekt utføring av sentrale scoringsverktøy inkludert NIHSS og GCS, diagnostikk av vertigo med HINTs test.

Kurset tilbyr simulering av særlig relevante problemstillinger innen akuttnevrologi.

Kursavgift

NOK 4000,-

Deltakere

Opptil 24 deltakerre som møter fysisk og inntil 47 deltakere som deltar digitalt

Kurskomite

Ann Hege Aamodt a.h.aamodt@medisin.uio,no
Sigrid Svalheim ssvalhei@ous-hf.no
Stephen J. Ryan sterya@ous-hf.no
Lasse Ormel lasorm@ous-hf.no
Marion Boldingh marbol@ous-hf.no
Rajiv Advani rajiv.advani@ous-hf.no

Litteratur


Obligatorisk NIHSS sertifisering før kurs oppstart
Akuttveileder i nevrologi (www.nevrologi.no)

Andre opplysninger


Dette kurset anbefales tidlig i spesialistutdanningen.
Det legges opp til gruppeundervisning i små grupper på 4 personer der man ikke er i fysisk kontakt med andre kursdeltaker. Kun 24 personer vil få plass her. Men vi lager undervisningsopplegg slik at man kan delta på kurset digitalt og det vil bli tilrettelagt undervisning i grupper via digital plattform slik at maks 47 personer kan delta digitalt.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?