Akuttmedisin, transportmedisn og avansert traumebehandling

Kurs, 04.05.2020-08.05.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (40t) for LIS i Anestesiologi

Når og hvor

Dato
04.05.2020-08.05.2020 
Klokkeslett
Info om kurstider kommer
Sted
Oslo
(mer info kommer)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.11.2019 

Læringsmål

Kurset er knyttet opp til følgende læringsmål i ny ordning: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 74, 77, 78 og 135. Kort beskrivelse av de ulike emnene som dekkes i kurset: Nødmeldetjenesten: Etter endt kurs skal legen kunne gjøre rede for oppbyggingen av nødmeldetjenesten i Norge med hovedvekt på 113-sentralene. Prehospital akuttmedisin: Kjenne til utfordringer ved arbeid under varierende omstendigheter (temperatur, lys, tilgjengelighet). Samarbeid med ulike nødetater. Kjenne til hvilke behandlingstiltak som kan settes inn prehospitalt og vite når disse skal iverksettes. Kjenne til det vanligste medisinsk-tekniske utstyret og stabiliseringsutstyret. Kjenne til de viktigste patofysiologiske vurderingene, diagnostikken og behandlingen av tilstander som anestesileger kan forventes å måtte håndtere prehospitalt. Disse tilstandene omfatter bl.a.: Traumer, kardiologiske tilstander, respirasjonssvikt, cerebrovaskulære katastrofer, pediatriske tilstander, obstetriske tilstander, intoksikasjoner og transport-medisin. Kjenne til styrkene og svakhetene ved de ulike transport-måtene (bil, helikopter, fly) som vanlige i Norge. Kjenne til prinsippene ved transport av kritisk syke pasienter (respirator-pasienter, nyfødt-transporter, transporter under pågående NO-, IABP-, eller ECMO-behandling) Transport-medisin: Kjenne til styrkene og svakhetene ved de ulike transport-måtene (bil, helikopter, fly) som vanlige i Norge. Anestesi til kritisk syke pasienter (akuttsløyfer): Medikament-valg ved ulike tilstander med hovedvekt på anestesi-midler. Behandling av pasienter med sjokktilstander. Traumatologi: Kunne redegjøre for avansert luftveishåndtering hos traumepasienter. Kunne begrunne medikamentvalg ved akutt intubasjon hos ulike typer traumepasienter. Kunne redegjøre for kompensatoriske mekanismer og patofysiologiske endringer ved akutt massiv blødning. Kunne prinsipper for væskeresuscitering og transfusjon av blodprodukter. Herunder også kjenne til behandlingsmål og metoder for monitorering. Kjenne til indikasjoner for medikamentell behandling av koagulopati. Forstå prinsippene og begrensningene ved ulike typer i.v. tilganger. Kjenne de viktigste komplikasjonene forbundet med multitraume og blødningsjokk Nevroanestesi: Ha god kunnskap om anestesi ved forhøyet intracranielt trykk, herunder: Monitorering av cerebral blodflow, intracranielt trykk og cerebralt perfusjonstrykk. Neuroprotektiv behandling inkludert væske og osmoterapi, sedasjon og ventilasjonsstøtte. Spesielle farmakologiske hensyn ved nevroanestesi. Anestesi ved hodetraume (hos barn og voksne) og ryggmargsskader. Anestesi ved craniotomier og akutte cerebrovaskulære tilstander. Anestesi til kritisk syke pasienter av medisinsk årsak, derav sjokktilstander, intoksikasjoner, hjertestans og alvorlige syrebaseforstyrrelser. Fokus på simulering, smågruppeundervisning og trening på kommunikasjon og samhandling i team.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Helle Midtgaard, Avd. for Anestesiologi, OUS, Ullevål; helmid@ous-hf.no

Litteratur

Kurslitteratur blir oppdatert på Nakos sine hjemmesider. Det blir sendt ut informasjon til kursdeltakerne om oppdatert kurslitteratur.

Program

Under utarbeidelse.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.