Akuttmedisin for indremedisinere Høsten 2020

Ny ordning: Anbefalt kurs i indremedisin del 2.
Gammel ordning: Valgfritt kurs i indremedisin (24t), anestesiologi (24t), allmennmedisin (24t). Kurset er søkt godkjent i Akutt. og mottaksmedisin.

LÆRINGSMÅL

Kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskap om diagnostikk og behandling av akutte indremedisinske tilstander, med hovedvekt på håndteringen i sykehus. Kurset vil vektlegge distriktsmedisinske utfordringer og i første rekke presentere problemstillinger sett fra småsykehusperspektiv. Kurset vil fokusere på kasuistikkbasert og interaktiv læring og det legges opp til praktiske demonstrasjoner innen utvalgte tema. 

KURSAVGIFT

 

Fant du det du lette etter?