Akuttmedisin for indremedisinere

Kurs, 19.08.2019-21.08.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS 2 i Indremedisin
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
19.08.2019-21.08.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 10 - avsluttes onsdag kl. 16:30
Sted
Soria Moria Hotell
Voksenkollveien 60,
0790 Oslo
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 19.05.2019 (NB! spør oss om ledige plasser) 

Målgruppe

Valgfritt kurs for LIS i Anestesiologi, Akutt- og mottaksmedisin,
Allmennmedisin (21t)
(GODKJENNES IKKE SOM DET OBLIGATORISKE AKUTTMEDISINKURSET I ALLMENNMEDISIN)

Læringsmål

Deltakere skal tilegne seg kunnskaper om behandling av akutte indremedisinske tilstander - med hovedvekt på behandling i sykehus. Interaktiv undervisning vektlegges via flere kasuistikker. Etiske forhold diskuteres.

Kursavgift

NOK 5750,- (inkl lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 150

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Dag Jacobsen (kursleder; uxdaja@ous-hf.no), OUS
Kjetil Sunde, Anders Martinsen, OUS

Andre opplysninger

De som ønsker å bo på Soria Moria må selv bestille plass.
Telefon:23222450 eller e-post: booking@soriamoria.no

Program

Mandag
Møteleder: Dag Jacobsen

10.00 Åpning ved kursledelsen
10.10 Hjertestans - årsaker, behandling og prognose. Professor Kjetil Sunde OUS, Ullevål.
11.15 Pause, kaffe.
11.30 Akutt hjerteinfarkt. Avdelingsleder/professor Sigrun Halvorsen, OUS, Ullevål.

12.30 Lunsj.

13.20 Akutt hjertesvikt & kardiogent sjokk. Overlege dr. med. Geir Øystein Andersen, OUS, Ullevål
14.05 Pause, kaffe.
14.20 Akutt nyreskade. Overlege dr. med. Aud Høieggen, OUS, Ullevål.
15.20 Pause, kaffe.
15.35 Akutt lungeemboli, kasuistikker. Overlege Cecilie Nyvold, OUS.
16.20 Pause, kaffe
16.35 Behandling av respirasjonssvikt. Senterleder/overlege Espen Rostrup Nakstad, OUS, Ullevål.
17.20 Kaffe – benstrekk
17.30 Røykskader, kasuistikker. Nakstad.
18.00 Slutt 
 
 Tirsdag:
 
Møteleder: Martinsen/Jacobsen
08.30 Sjokk – hypovolemisk, anafylaktisk og spinalt. Overlege Baard Ingvaldsen, OUS.
09.05 Pause, kaffe
09.15 Sepsis – diagnostikk & støttebehandling. Jacobsen.
09.50 Alvorlige infeksjoner (meningitt, endokarditt, nekrotiserende fasciitt, soppsepsis), viktige mikrober, valg av antibiotika og resistensproblematikk. Kasuistikker og quiz.
Overlege dr. med. Oona Dunlop, overlege PhD Aleksander Holten og overlege Øystein Undseth, OUS, Ullevål
10.30 Pause, kaffe
10.45 Alvorlige infeksjoner forts.

11.30 Lunsj.

12.30 Alvorlige infeksjoner forts.
13.20 Kaffe
13.35 Akutte forgiftninger. Jacobsen.
14.15. Akutte GI-blødninger. Overlege dr. med. Olav Sandstad, OUS, Ullevål.
14.45 Kaffe
15.00 Hypotermi og drukning. Dr Henning Wimmer, OUS, Ullevål.
15.30 Diabetisk ketoacidose - kasuistikker. Stipendiat KiarashTazmini, Diakonhjemmets sykehus & OUS.
16.30 Slutt 
 
Onsdag 21.8.19
Møteleder: Martinsen/Jacobsen

08.30 Ekkokardiografi i Akuttmottaket. Overlege Trygve Husebye OUS, Ullevål.
09.15 Pause, kaffe
09.30 Arytmier. Overlege dr. med. Torkel Steen, OUS, Ullevål.
10.15 Pause, kaffe
10.30 Arytmier – kliniske eksempler. Steen
11.15 Pause, kaffe.
11.30 Kasuistikker. Overlege Anders Martinsen, OUS.

12.15 Lunsj

13.15 Akuttbehandling av hjerneslag. Overlege Hege Ihle-Hansen, OUS.
14.00 Pause, kaffe
14.15 Avslutning av behandling - etiske aspekter. Jacobsen
15.30 Kursprøve, evaluering.
16.30 Slutt.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.