Akuttmedisin

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM) og Spesialiteten Indremedisin Del 3
Gammel ordning: Godkjent 21 timer innen infremedisinske fag

Godkjenninger

GODKJENNES IKKE SOM DET OBLIGATORISKE AKUTTMEDISINKURSET I ALLMENNMEDISIN

Læringsmål

Deltakere skal tilegne seg kunnskaper om behandling av akutte indremedisinske tilstander - med hovedvekt på behandling i sykehus. Interaktiv undervisning vektlegges via flere kasuistikker. Etiske forhold diskuteres.

Kursavgift

NOK 5750,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 126

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Dag Jacobsen (kursleder; uxdaja@ous-hf.no), OUS
Kjetil Sunde, Anders Martinsen, OUS

Andre opplysninger

De som ønsker å bo på Soria Moria må selv bestille plass.
Telefon:23222450 eller e-post: booking@soriamoria.no

WEBINAR uke 44-45: Dere må be om 3,5 dager fri fra arbeidsgiver. Kurset ligger tilgjengelig hele uke 44-45. Det er valgfritt når dere gjennomfører de tre dagene. Den siste halve dagen er det lagt opp til en spørsmålsrunde med kursleder, dette også som webinar. Tidspunktet for dette er 11.11.20. RegUt vil dele gruppene i to, den ene gruppen fra første halvdel av dagen og den andre gruppen siste halvdel. Denne informasjonen vil dere få på mail når kurset nærmer seg.

Program

Kursprogram (PDF)

Fant du det du lette etter?