Akutt nevrologi, våren 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i nevrologi.

LÆRINGSMÅL

Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestete læringsmål i nevrologi: NEV-004.

TEMA SETT I FHT. LÆRINGSMÅLENE

Akutt hjerneslag og hjerneslagimitatorer
Status epilepticus
Nevroimmunologiske tilstander
Hyperakutt hodepine inklusive subaraknoidal blødning
Synkope og kramper
Redusert bevissthet
Akutt økt intrakranialt trykk
Akutte perifere pareser
Infeksjoner
Tverrsnittslesjoner
Akutte nevrotoksiske tilstander
Akutte nevrometabolske tilstander

LÆRINGSUTBYTTE

Kurset vil vektlegge akuttnevrologiske utfordringer og i første rekke presentere problemstillinger sett fra småsykehusperspektiv. 
Kurset vil være kasuistikkbasert. Interaktiv læring gjennom praktiske demonstrasjoner og ferdighetstrening mht. prosedyrer innen utvalgte tema. 
Kurset vil foregå innen rammene som kreves for smittevern.

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om behandling av akutte nevrologiske tilsatnder med hovedvekt på behandling i sykehus. 

KURSTIMER

15 t

DELTAKERE

24

KURSAVGIFT

Kr 4.000,-.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr. 250,- pr dag. 

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

KURSKOMITE

Nina Øksendal (kursleder), Helse Nord
Agnethe Eltoft (kursleder), Helse Nord
Tore Mesingseth, Helse Midt
Anette Fromm og Gyre Veiby, Helse Vest
Hege Anette Aamodt, Helse Sør-Øst

PROGRAM 

Klokkeslett vil komme, og det tas forbehold om mulige endringer i programmet. 

Dag 1 (8 timer)

Akutt håndtering av cerebralt insult + imitatorer
Akutt hodepine + SAH
Synkope, kamper og redsuert bevissthet
Status epilepticus
Gjennomgang av NIHSS pluss rollespill
Mindre grupper med workshops/rollespill i GCS, trombolyse sløyfen, NIHSS og status evt. noen på dag 2

Dag 2 (7 timer)

Akutte perifer pareser og klinisk undersøkelse
Tverrsnitt lesjoner med kasuistikker og klinisk undersøkelse
Nevroimmunologisk
Infeksjoner
Spinalpunksjon på vakt
Nevrotox og nevro metabolsk
Akutt radiologi
Workshops/rollespill/simuleringer

Fant du det du lette etter?