Administrasjon og ledelse - webinar

Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

Kursleder

Gunnar Bovim

Kursavgift

7000,-

Med forbehold om indeksregulering

Antall plasser

40

Godkjenninger

Kurset er godkjent med 30 timer som obligatorisk kurs innen videreutdanning for alle spesialiteter, unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin.

Læringsmål

Gi deltakerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:
Avdelingsledelse i praksis. Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på en ledelse i en sykehusavdeling. Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling. Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet. Kunne delta i en diskusjon omkring etikk og ledelse.

Temaoversikt

  • Rammebetingelser for ledelse i sykehus
  • Kommunikasjon og konflikter
  • Jus Norske helserett
  • Økonomi innen helsevesenet

Opptakskriterier

Søker må oppgi hvilken spesialitet en er under utdanning i, hvor mange måneder avtjent av spesialiteten ved kursstart og når en er beregnet ferdig spesialist (mnd/år)
For å få godkjent hele kurset må man møte til kursstart første dag og delta på hele kurset.

Kurslitteratur

Anbefalt kurslitteratur:
"Økonomi og Helse, perspektiver på styring" av Inger Johanne Pettersen
"Helse og jus" av Olav Molven

Emner

Har følgende hovedemner:
  • Medisinsk ledelse
  • Medisinsk jus
  • Organisering av sykehus
  • Økonomistyring
  • Beslutningsprosesser, forhandlingsteori og konfliktløsning
  • Pasientsikkerhet

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?