Administrasjon og ledelse, Røros - Høst 2020

Obligatorisk/Anbefalt kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

Kursleder

Paul Hellandsvik

Kursavgift

7000,-

Fullpensjon på hotell kommer i tillegg, nærmere info kommer

Antall plasser

40

Godkjenninger

Kurset er godkjent med 30 timer som obligatorisk kurs innen videreutdanning for alle spesialiteter unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin.

Læringsmål

Gi deltakerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:
Avdelingsledelse i praksis. Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på en ledelse i en sykehusavdeling. Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling. Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet. Kunne delta i diskusjon omkring etikk og ledelse.

Temaoversikt

  • Rammebetingelser for ledelse i sykehus
  • Kommunikasjon og konflikter
  • Jus Norske helserett
  • Økonomi innen helsevesenet

Opptakskriterier

Søker må oppgi hvilken spesialitet en er under utdanning i, hvor mange måneder avtjent av spesialiteten ved kursstart og når en er beregnet ferdig spesialist (mnd/år).

For å få kurset godkjent må man møte til kursstart første dag og delta hele kurset.

Kurslitteratur

Anbefalt kurslitteratur:

"Økonomi og Helse, perspektiver på styring" av Inger Johanne Pettersen, og "Helse og jus" av Olav Molven

Emner

Har følgende hovedemner:

  • Medisinsk ledelse
  • Medisinsk jus
  • Organisering av sykehus
  • Økonomistyring
  • Beslutningsprosesser, forhandlingsteori og konfliktløsning
  • Pasientsikkerhet

Program

Mandag 2. november
Rammebetingelser for ledelse i sykehus - viktige utviklingstrekk

09.00 Åpning av kurset, orientering - Paul Hellandsvik
09.15 Rammebetingelser for ledelse i sykehus - Paul Hellandsvik

10.15 Kaffepause

10.30 Rammebetingelser for ledelse i sykehus - Paul Hellandsvik

12.00 Lunsj, fritidsaktiviteter

15.00 Rammebetingelser for ledelse i sykehus - Paul Hellandsvik

16.30 Kaffepause

16.45 Rammebetingelser for ledelse i sykehus - Paul Hellandsvik

18.00 Kurset slutt for dagen

19.00 Middag

Tirsdag 3. november
Jus Norsk helserett

08.30 Jus Norsk helserett - Per Holger Broch

10.30 Kaffepause

10.45 Jus Norsk helserett - Per Holger Broch

12.00 Lunsj, firtidsaktiviteter

15.00 Jus Norsk helserett - Per Holger Broch

16.30 Kaffepause

16.45 Jus Norsk helserett - Per Holger Broch

18.00 Kurset slutt for dagen

19.00 Middag

Onsdag 4. november
Helseøkonomi

08.30 Helseøkonomi - Kari Nyland

09.45 Kaffepause

10.00 Helseøkonomi - Kari Nyland

12.00 Lunsj, fritidsaktiviteter

15.00 Helseøkonomi - Kari Nyland

16.30 Kaffepause

18.00 Kurset slutt for dagen

Torsdag 5. november
Etikk & kvalitet og sikkerhet

08.30 Etikk - Oona Borghild Dunlop

10.15 Kaffepause

10.30 Etikk - Oona Borghild Dunlop

12.00 Lunsj, fritidsaktiviteter

15.00 Kvalitet og sikkerhet - Øystein Flesland

16.30 Kaffepause

16.45 Kvalitet og sikkerhet - Øystein Flesland

18.00 Kurset slutt for dagen

19.00 Middag

Fredag 6. november

08.30 Oppsummering av ukens faglige innhold - spørsmål fra deltakerne. Paul Hellandsvik
09.15 Den alvorlige hendelsen med pasient. Hva gjør vi med den? Hva gjør den med oss? - Sigurd Fasting

10.30 Kaffepause

10.45 Den alvorlige hendelsen med pasient. Hva gjør vi med den? Hva gjør den med oss? - Sigurd Fasting

12.00 Kursprøve

13.00 Kurset slutt

Fant du det du lette etter?