Administrasjon og ledelse, Geilo - vår 2021

Gammel ordning: Obligatorisk for alle spesialiteter unntatt Allmenmedisin, Arbeidsmedisin og Samfunnsmedisin
Ny ordning: Anbefalt for alle spesialiteter unntatt Allmenmedisin, Arbeidsmedisin og Samfunnsmedisin

Annen informasjon

Digitalisering av kurs vurderes, er ikke avgjort ved kursutlysning.

Kursleder

Alf Henrik Andreassen, avdelingsdirektør, Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Læringsmål

Kurset skal gi elementær innføring i helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:

- Innføring i generelle ledelsesprinsipper

- Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på ledelse i en sykehusavdeling
- Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling.
- Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet
- Kjenne til hvordan pasientsikkerhet, prioritering og kvalitetsforbedring foregår i helsevesenet
- Kunne delta i diskusjon omkring etikk og ledelse

Følgende læringsmål i felles kompetansemodul dekkes helt eller delvis i løpet av kurset: FKM-LM04, LM 41-43, LM 46-47, LM 51, LM 59-60, LM70-74

Antall deltakere

45 

Kurspris

6000

Program

Offentliggjøres senere

Fant du det du lette etter?