Administrasjon og ledelse, vår 2021 - Webinar

Gammel ordning: Obligatorisk for alle spesialiteter unntatt Allmenmedisin, Arbeidsmedisin og Samfunnsmedisin
Ny ordning: Anbefalt for alle spesialiteter unntatt Allmenmedisin, Arbeidsmedisin og Samfunnsmedisin

Annen informasjon

Kurset arrangeres digitalt.
Kurset er fullt og har lang venteliste, det vil ikke bli åpnet for ytterligere påmeldinger.

Kursleder

Alf Henrik Andreassen, avdelingsdirektør, Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Læringsmål

Kurset skal gi elementær innføring i helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:

- Innføring i generelle ledelsesprinsipper

- Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på ledelse i en sykehusavdeling
- Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling.
- Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet
- Kjenne til hvordan pasientsikkerhet, prioritering og kvalitetsforbedring foregår i helsevesenet
- Kunne delta i diskusjon omkring etikk og ledelse

Følgende læringsmål i felles kompetansemodul dekkes helt eller delvis i løpet av kurset: FKM-LM04, LM 41-43, LM 46-47, LM 51, LM 59-60, LM70-74

Antall deltakere

45 

Kurspris

6000

Program

Mandag 25.01.2021
Om ledelse. 
09.00 Velkommen. Orientering om kurset. Hvordan skal vi jobbe på digital plattform? Alf Henrik Andreassen
09.25 Bli kjent i gruppene
09.45 Om ledelse. Hva er god ledelse? Alf Henrik Andreassen
10.30 Pause
10.45 Faglig ledelse av en sykehusavdeling. Alf Henrik Andreassen
11.30 Pause

Helsejus med lederfokus
Foreleser: Anne Kristine Breivik, juridisk rådgiver, Helse Bergen HF

12:30 Innledning: Hvilke lover regulerer driften av sykehus. Forsvarlighet, taushetsplikt. Pasientens rettslige stilling
13.15 Pause.
13.30 Sykehusjuss fortsetter.
14.15 pause.
14.30 Sykehusjuss fortsetter
16:00 Ferdig
 
Tirsdag 26.01.2021
Økonomi i helsevesenet
Foreleser: Kristin Pundsnes, Økonomi- og finansdirektør Helse Bergen HF 

09.00 Innledning: Noen sentrale økonomiske størrelser for helsevesenet i Norge. Utviklingstrekk, sammenlignet med andre land.
09.30 Refleksjonsspørsmål 1– gruppearbeid
09.45 Pause
10.00 Plenum – refleksjonsspørsmål 1
10.15 Finansiering av spesialisthelsetjenesten
10:45 Pause
11:00 Aktivitet og aktivitetsavhengig inntekt. DRG-system og ISF-inntekt. Aktivitet og økonomistyring i sykehus.

11.30 Lunsj

12.30 Aktivitet og økonomistyring i sykehus frts.
13.00 Refleksjonsspørsmål 2 – gruppearbeid
13.15 Pause
13.30 Plenum – refleksjonsspørsmål 2
13.45 Dagens plan og budsjettsystem
14:15 Pause
14.30 Dagens plan og budsjettsystem frts
15.00 Gruppeoppgave
15.30 Plenum- oppsummering
16.00 Slutt

Onsdag 27.01.2021
Kvalitetsforbedring for leger
Foreleser: Miriam Hartveit, 1. amanuensis, Institutt for global Helse og samfunnsmedisin, UiB

09.00 Introduksjon til faget, læringsmål og opplegg for dagen.
09.10 Hva er kvalitet og hva er kvalitetssviktene i din avdeling?
09.30 Gruppediskusjon
10.00 Pause
10.30 Spørsmål og diskusjon
10.40 Tiltak og måling - video
11.10 Tiltak og måling - gruppeoppgave
11.45 Oppsummering. Se hvilken tiltaks- og målingspakke gruppene anbefaler og hvorfor.
 
Etikk og ledelse
Foreleser: Ingrid Miljeteig, 1.amanuensis i medisinsk etikk, UiB, spesialrådgiver i klinisk etikk-komité, Helse Bergen

13.00 Felles: Introduksjon til etikk, prioritering og ledelse. Miniforelesning og oppgave.
13.55 Pause
14.00 Gruppearbeid
14.30 Felles: Presentasjon av gruppearbeid og miniforelesning
15.00 Pause
15.15 Gruppearbeid
15.40 Felles: Hva kreves av en god leder i vanskelige prioriteringsbeslutninger og etiske dilemma? Miniforelesning og oppsummering av dagen.

16:00 Slutt for dagen

Torsdag 28.01.2021
Ledelse av en sykehusavdeling. Foreleser: Seksjonsoverlege Trond Engjom
Håndtering av media og bruk av sosiale media: Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander 

09:00 Personalpolitikk og rekruttering i en sykehusavdeling. Trond Engjom
09:30 Pause
09:45 Praktisk prioriteringsarbeid Trond Engjom
10:30 Pause
 10:45 Økonomistyring av en sykehusavdeling. Trond Engjom
11:15 Pause
11:30 Kapasitetsstyring i en sykehusavdeling Trond Engjom

12:00 Lunsj

13:00 Håndtering av media. Erik Vigander
13:30 Pause
13:45 Håndtering av media- bruk av sosiale media. Erik Vigander
14:30 Kursprøve sendes ut.
15:15 Kursprøve sendes inn.
15:30 Evaluering. Alf Henrik Andreassen

Fant du det du lette etter?