Administrasjon og ledelse, Geilo - høst 2020

Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i alle spesialiteter unntatt allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.

Kursleder

Øystein Wendelbo tidl. avdelingsoverlege, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus

Læringsmål

Kurset skal gi elementær innføring i helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:

- Innføring i generelle ledelsesprinsipper

- Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på ledelse i en sykehusavdeling
- Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling.
- Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet
- Kjenne til hvordan pasientsikkerhet, prioritering og kvalitetsforbedring foregår i helsevesenet
- Kunne delta i diskusjon omkring etikk og ledelse

Følgende læringsmål i felles kompetansemodul dekkes helt eller delvis i løpet av kurset: FKM-LM04, LM 41-43, LM 46-47, LM 51, LM 59-60, LM70-74

Antall deltakere

45
 

Kurspris

6000

Program

Mandag 12.10.2020
Om ledelse

12.00 Velkommen. Orientering om kurset. Øystein Wendelbo
12.15 Om ledelse. Hva er god ledelse? Peter Thornam
13.00 Lunsj.
14.00 Faglig ledelse av en sykehusavdeling. Peter Thornam
14.45 Pause

Helsejuss med lederfokus
Foreleser: Anne Kristine Breivik, juridisk rådgiver, Helse Bergen HF

15.00 Innledning: Hvilke lover regulerer driften av sykehus. Forsvarlighet, taushetsplikt. Pasientens rettslige stilling
16.15 Pause.
16.30 Sykehusjuss fortsetter
17.15 pause
17.30 Sykehusjuss fortsetter
19:00 Ferdig

Tirsdag 13.10.2020
Økonomi i helsevesenet
Foreleser: Inger Johanne Pettersen. Professor i helseøkonomi,
NTNU Handelshøyskolen, Trondheim

8.30 Innledning: Noen sentrale økonomiske størrelser for helsevesenet i Norge. Utviklingstrekk, sammenlignet med andre land. Problemer knyttet til statistikk om økonomi og aktivitet i helsesektoren
10.15 Pause
10.45 Økonomi og aktivitetsstyring i sykehus. DRG. Datagrunnlag. Kostnadsbegrepet.
11.30 Lunsj og tur
15.30 Dagens budsjett og plansystem. Pasientgrupper - utgangspunkt for bedre informasjon og planlegging
17.00 Pause
17.30 Gruppeseminar med gruppeoppgaver
18.30 Gruppeoppgavene presenteres i plenum.
19.00 Slutt 

Onsdag 14.10.2020
Kvalitetsforbedring for leger
Foreleser: Miriam Hartveit, 1. amanuensis, Institutt for global Helse og samfunnsmedisin, UiB

8.30 Pasientsikkerhet
9:30 Kvalitetsforbedring
10.15 Pause
10.45 Kvalitetsforbedring
12.00 Lunsj

Etikk og ledelse
Foreleser: Ingrid Miljeteig, 1.amanuensis i medisinsk etikk, UiB, spesialrådgiver i klinisk etikk-komité, Helse Bergen

14.30 Om ledelse og etikk
17.15 Pause
17.45 Etiske problemstillinger
19.00 Slutt
20.00 Festmiddag

Torsdag 15.10.2020
Ledelse av en sykehusavdeling
 
08:00 Personalpolitikk og rekruttering i en sykehusavdeling. Øystein Wendelbo
08:45 Praktisk prioriteringsarbeid Trond Engjom
09:15 Pause og utsjekk
09:45 Økonomistyring av en sykehusavdeling. Trond Engjom
10:15 Kapasitetsstyring i en sykehusavdeling Trond Engjom
10:45 Pause
11:00 Rollen som lege-leder; hvorfor skal leger ta del i ledelse. Øystein Wendelbo
11:30 Delegering og oppgavefordeling; hvordan dra nytte av fagkollegiet; Øystein Wendelbo
12:00 Evaluering. Kursprøve. Trond Engjom
13:00 Lunsj

Tog vestgående: 15:41
Tog østgående: 15:16

Fant du det du lette etter?