Administrasjon og ledelse for LIS, Oslo, uke 15

Kurs , 08.04.2019-12.04.2019 , Sør-øst

Obligatorisk kurs (30t) for alle spesialiteter unntatt Allmennmedisin, Arbeidsmedisin og Samfunnsmedisin.

Når og hvor

Dato
08.04.2019-12.04.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl.10 - avsluttes fredag kl.13
Sted
Soria Moria Hotell
Voksenkollveien 60,
0790 Oslo
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist 01.02.2019 

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering for å kunne gå inn ad hoc som seksjons- eller avdelingsleder i sykehus - og forstå betydningen av teambygging basert på komplementære ferdigheter.

Kursavgift

7000,-

Kurs med lunch (ikke kurs som i sin helhet gjennomføres på hotell med helpensjon) betales med et tillegg på kr 250 pr dag.

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

NB! Dersom du har behov for overnatting, ta gjerne kontakt med hotellet for avtale pris med RegUt (RegUt holder ikke rom!).

Deltakere

Maks. 70

Kurskomite

Avdelingsleder/professor Dag Jacobsen, Akuttmedisinsk avdeling, OUS.

Program

Mandag 8.4.19 - Ledelse & media
Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen
 
10.00 Velkommen, praktiske opplysninger. Jacobsen.
10.10 Ledelse & teamwork. Avdelingsoverlege dr. med. Gudmund Nordby, LDS
11.00 Pause, kaffe.
11.15 Ledelse forts..

12.15 Lunsj.

13.15 Ledelse forts.
14.00 Pause, kaffe.
14.15 Endringer i lege/lederrollen – en utfordring for deg som lege og leder? Professor emeritus Ole Berg, UiO.
15.00 Pause, kaffe
15.15 Berg forts.
16.00 Pause, frukt, kaffe
16.15 Håndtering av media. Kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem, OUS
17.00 Pause, kaffe
17.15 Media, forts..
18.00 Når noe går galt (I). Jacobsen.
18.30 Slutt 
 
Tirsdag 9.4.19 - Jus i teori & praksis
Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen

08.30 Jus & helsejus. Førsteamanuensis & jurist Olav Molven, Diakonhjemmets høyskoler, Oslo
10.00 Pause, kaffe.
12.00 Lunsj
13.00 Jus gruppeoppgaver. Molven
15.30 Praktisk helsejus – et lederperspektiv. Jacobsen
16.30 Slutt

Onsdag 10.4.19 - Økonomi & poliklinikk
Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen

08.30 Økonomistyring i helsevesenet. Professor Kari Nyland, NTNU.
10.00 Pause, kaffe.
10.15 Økonomi forts.

11.30 Lunsj

12.30 Nyland forts.
14.15 Pause, kaffe
14.30 Ledelse og organisering av poliklinisk virksomhet - erfaringer fra psykiatrien. Klinikkleder Kathinka Meirik, Trondheim..
15.15 Pause, kaffe
15.30 Meirik forts.
16.30 Slutt 
 
Torsdag 11.4.19 - Ledelse i praksis 
Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen

08.30 Sentral helseledelse - prioriteringer. Departementsråd Bjørn Inge Larsen, HOD.
09.40 Pause, kaffe.
09.50 Ledelse og konfliktløsning. Seksjonsleder leger Bjørn Atle Bjørnbeth, OUS.
10.35 Pause, kaffe.
10.50 Bjørnbeth forts.

11.35 Lunsj

12.30 Endrings- og sykehusledelse. Sykehusdirektør Øyvind Graadal, Innlandet
13.15 Pause, kaffe
13.30 Graadal forts.
14.00 Benstrekk, kaffe.
14.05 Pasientsikkerhet - et lederansvar. Overlege Øystein Flesland, Helsedirektoratet.
14.50 Pause, kaffe.
15.00 Flesland forts.
15.45 Pause, kaffe.
16.00 Når noe går galt…(II). Jacobsen.
16.45 Slutt.
 
Fredag 12.4.19 - Etikk 
Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen

8.30 Etikk & prioriteringer i medisinen. Professor dr. med. Trond Markestad, Haukeland Universitetssykehus.
Pause, kaffe
10.30 Etikk forts.
12.00 Kursprøve. Oppsummering - kursevaluering. Jacobsen.
13.00 Lunsj/Avreise
 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.