Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering, Tromsø, vår 2020

Kurs, 02.03.2020-06.03.2020, Nord

Obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering, unntatt Allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin (30 timer)

Når og hvor

Dato
02.03.2020-06.03.2020 
Klokkeslett
Mandag 02.03.20 kl. 10.45 - Fredag 06.03.20, kl. 13.30
Sted
Universitetet i Tromsø,
Helsevitenskapelige fakultet,
MH-bygget, Breivika,
9037 Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
regut@unn.no Påmeldingsfrist 08.09.2019. Påm. er stengt. Kurset er fullt. Vi har lange ventelister.  

Læringsmål

Gi deltakerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter: Avdelingsledelse i praksis. Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på ledelse i en sykehusavdeling. Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling. Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet. Kunne delta i diskusjon omkring etikk og ledelse.

Kursavgift

kr 7.000,-.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Maks antall deltakere

70

Litteratur

Ole Berg: "Overlegen: En fortelling i tre avsnitt", Overlegen nr. 1, 2011, s 5-21. (Den kan leses via Legeforeningen/Norsk overlegeforenings nettsider).

Aslak Syse: Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, 4. rev. utg., Gyldendal Juridisk 2015.

Olav Molven: Helse og jus, 8. utgave, Gyldendal Juridisk 2015.

Anne Kjersti Befring m.fl: Jus for leger, Fagbokforlaget, Bergen 2002.

Aktuell lovsamling: Aslag Syse: Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2014-2015, Gyldendal Juridisk, Oslo 2015. Kommer i årlige utgaver.

Kurskomitè

Øivind Irtun (kursleder)

Program

Mandag 2. mars
Praktisk ledelse

10:45 Registrering
11:00 Introduksjon. Praktiske opplysninger. Øivind Irtun
11:10 Fra arbeid mest som kirurg til arbeid mest som leder.
Motivasjon for ledelse, rolleforståelse og konkrete forsøk på løsninger med økonomisk motiverte omstillinger i Hjerte- og lungeklinikken som eksempel. Kristian Bartnes.

12:10 Lunsj.

13:10 Utfordringer med å drive og være fagansvarlig for medisinsk avdeling. Vegard Skogen.

13:45 Pause

14:00 Mine erfaringer som sykehusleder. Min ledelsesfilosofi. Per Bleikelia.
16:15 Ledelse i sykehus: Viktige lover og paragrafer. Øivind Irtun.

18:00 Slutt.

Tirsdag 3. mars
Helseøkonomi

08:15 Kaffe/te/vann
08:30 Finansieringsordninger og prioriteringskriterier. Jan Abel Olsen

12:00 Lunsj.

13:00 Fortsettelse økonomi.

13:45 Pause.

14:15 Lederens møte med media. Asbjørn Bartnes.

16:00 Slutt.

Onsdag 4. mars
Helsejus

08:15 Kaffe/te/vann
08:30 Forelesning om helsejus. Aslak B. Syse.
10:30 Gruppearbeid (gruppeoppgaver vedlagt)

11:00 Lunsj.

12:15 Gjennomgang av gruppearbeid, herunder om ansvarsbegrepet og forsvarlighetsbegrepet.
13:15 Taushetsplikt i helsevesenet.
14:15 Prioriteringsspørsmålene i spesialisthelsetjenesten.
15:00 Spørrerunde rundt helserettslige problemstillinger.

15:30 Slutt.

Torsdag 5. mars
Etikk

08:15 Kaffe/te/vann
08:30 Etikk i medisin og ledelse. Trond Jacob Markestad.

12:30 Lunsj.

13:30 "Når legen gjør feil". Øivind Irtun.

15:45 Slutt.

Fredag 6. mars
Pasientsikkerhet

08:15 Kaffe/te/vann

08:30 Pasientsikkerhet, Lover og regler. Praktiske eksempler.
Detaljert program for dagen kommer senere.

12:30 Kursprøve.

13:30 Slutt.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.