Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering, Tromsø, høst 2019

Kurs, 04.11.2019-08.11.2019, Nord

Obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering, unntatt Allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin (30 timer)

Læringsmål

Gi deltagerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter: Avdelingsledelse i praksis. Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på ledelse i en sykehusavdeling. Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling. Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet. Kunne delta i diskusjon omkring etikk og ledelse.

Kursavgift

Leger: kr 7.000,-.

Deltagere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

Maks antall deltagere

70

Litteratur


Ole Berg: ”Overlegen: En fortelling i tre avsnitt”, Overlegen nr.1, 2011, s 5-21. (Den kan leses via Legeforeningen /Norsk overlegeforenings nettsider). Aslak Syse: Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, 4. rev. utg., Gyldendal Juridisk 2015 Olav Molven: Helse og jus, 8. utgave, Gyldendal Juridisk 2015 Anne Kjersti Befring m.fl.: Jus for leger, Fagbokforlaget, Bergen 2002 Aktuell lovsamling: Aslak Syse: Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2014-2015, Gyldendal Juridisk, Oslo 2015. Kommer i årlige utgaver.

Helseøkonomi av Jan Abel Olsen

Kurskomitè

Øivind Irtun (kursleder)

Program

Mandag 4. november, Store auditorium, plan 6, MH-Øst.
Praktisk ledelse

10:45 Registrering
11:00 Introduksjon. Praktiske opplysninger. Øivind Irtun.
11:10 Fra arbeid mest som kirurg til arbeid som mest leder.
Motivasjon for ledelse, rolleforståelse og konkrete forsøk på løsninger med økonomisk motiverte omstillinger i Hjerte- og lungeklinikken som eksempel.
Kristian Bartnes.

12.10 Lunsj.

13:10 Utfordringer med å drive og være fagansvarlig for medisinsk avdeling.
Vegard Skogen.

13:45 Pause

14:00 Mine erfaringer som sykehusleder. Min ledelsesfilosofi. Per Bleikelia.
16:15 Ledelse i sykehus: Viktige lover og paragrafer. Øivind Irtun.

18:00 Slutt.

Tirsdag 5. november, Store auditorium, plan 6, MH-Øst.

Helseøkonomi
08:15 Kaffe/te/vann
08:30 Finansieringsordninger og prioriteringskriterier. Jan Abel Olsen.

12:00 Lunsj.

13:00 Fortsettelse helseøkonomi.

13:45 Pause.

14:15 Lederens møte med media. Asbjørn Bartnes.

16:00 Slutt.

Onsdag 6. november, Store auditorium, plan 6, MH-Øst.
Helsejus

08:15 Kaffe/te/vann
08:30 Forelesning om helsejus. Aslak B. Syse
10:30 Gruppearbeid (gruppeoppgaver vedlagt)
Grupperom fra kl. 10.15-12.00:
Plan 7, MH: U7.205, U7.206, U7.212, U7.213
Plan 8, MH: U8.215

11:00 Lunsj.

12:15 Gjennomgang av gruppearbeid, herunder om ansvarsbegrepet og forsvarlighetsbegrepet.
13:15 Taushetsplikt i helsevesenet.
14:15 Prioriteringsspørsmålene i spesialisthelsetjenesten.
15:00 Spørrerunde omkring helserettslige problemstillinger.

15:30 Slutt

Torsdag 7. november, Store auditorium, plan 6, MH-Øst.
Etikk

08:15 Kaffe/te/vann

08:30 Etikk i medisin og ledelse. Trond Jacob Markestad.

12:30 Lunsj.

13:30 "Når legen gjør feil". Øivind Irtun.
14.30 Hvem skal få og hvem skal ikke få. Haakon Lindekleiv.

16:00 Slutt.

Fredag 8. november, Store auditorium, plan 6, MH-Øst.

Pasientsikkerhet

08:15 Kaffe/te/vann

08.30 "Når noe går galt - Pasientsikkerhet & sepsis". Jan E. Sverre.
09.45 "Trygg kirurgi". Er det viktig og har det noe effekt? Øivind Irtun.
10:45 Pasientsikkerhet, Lover og regler. Praktiske eksempler. Haakon Lindekleiv.

12:00 Lunsj.

12:30 Kursprøve.

13:30 Slutt.


Når og hvor

Dato
04.11.2019-08.11.2019 
Klokkeslett
Mandag 4.11.19, kl. 10.45 - Fredag 8.11.19, kl. 13.30
Sted
Universitetet i Tromsø,
Helsevitenskapelige fakultet,
MH-bygget, Breivika,
Store auditorium, plan 6 (MH-ØST)
9037 Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Kurset er fullt. Det er lang venteliste. 
regut@unn.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.