Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering, Røros - Vår 2020

Kurs, 02.03.2020-06.03.2020, Midt

Obligatorisk/Anbefalt kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

Kurset er fulltegnet med lang venteliste.

Når og hvor

Dato
02.03.2020-06.03.2020 
Klokkeslett
Program vil publiseres på et senere tidspunkt
Sted
Røros
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 03.11.2019. Kurset er fulltegnet med lang venteliste. 
Kontaktinformasjon
 

Kursleder

Paul Hellandsvik

Kursavgift

7000,-

Fullpensjon på hotell kommer i tillegg, nærmere info kommer

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall plasser

40

Godkjenninger

Kurset er godkjent med 30 timer som obligatorisk kurs innen videreutdanning for alle spesialiteter unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin.

Læringsmål

Gi deltakerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:
-Avdelingsledelse i praksis
-Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på en ledelse i en sykehusavdeling
-Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling
-Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet
-Kunne delta i diskusjon omkring etikk og ledelse

Temaoversikt

  • Rammebetingelser for ledelse i sykehus
  • Kommunikasjon og konflikter
  • Jus Norsk helserett
  • Økonomi innen helsevesenet

Opptakskriterier

Søker må oppgi hvilken spesialitet en er under utdanning i, hvor mange måneder avtjent av spesialiteten ved kursstart og når en er beregnet ferdig spesialist (mnd/år)

For å få kurset godkjent må man møte til kursstart første dag og delta hele kurset

Kurslitteratur

Anbefalt kurslitteratur:

"Økonomi og Helse, perspektiver på styring" av Inger Johanne Pettersen, og "Helse og jus" av Olav Molven

Emner

Har følgende hovedemner:
-Medisinsk ledelse
-Medisinsk jus
-Organisering av sykehus
-Økonomistyring
-Beslutningsprosesser, forhandlingsteori og konfliktløsning
-Pasientsikkerhet

Program

Programmet vil publiseres på et senere tidspunkt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.