Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering, Geilo, høst 2019

Kurs, 14.10.2019-17.10.2019, Vest

Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i alle spesialiteter unntatt allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Når og hvor

Dato
14.10.2019-17.10.2019 
Klokkeslett
Sted
Bardøla Høyfjellshotell, Geilo
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Påmeldingsfrist 2. juni 2019 

Læringsmål

Gi kursdeltakerne elementære innføring i helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:
- Innføring i generelle ledelsesprinsipper.
- Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på ledelse i en sykehusavdeling
- Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling.
- Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet.
- Kjenne til hvordan pasientsikkerhet, prioritering og kvalitetsforbedring foregår i helsevesenet.
- Kunne delta i diskusjon omkring etikk og ledelse.

Kursleder

Trond Engjom

Kurspris

6000,-

Antall deltakere

50

Annen informasjon

Ta med antrekk til festmiddag.
Det er mulighet for fjelltur i pausene. Ta med gode klær og sko. Kurspakken på hotellet dekker fullpensjon.

Program

Mandag 14.10.2019
Om ledelse.
Kursleder: 

12.00 Velkommen. Orientering om kurset.
12.15 Om ledelse. Hva er god ledelse? 
13.00 Lunsj.
14.00 Faglig ledelse av en sykehusavdeling.
14.45 Pause

Helsejus med lederfokus
Foreleser:
15.00 Innledning: Hvilke lover regulerer driften av sykehus. Forsvarlighet, taushetsplikt. Pasientens rettslige stilling
16.15 Pause.
16.30 Sykehusjuss fortsetter.
17.15 pause.
17.30 Sykehusjuss fortsetter
19:00 Ferdig

Tirsdag 15.10.2019
Økonomi i helsevesenet.
Kursleder: Trond Engjom, seksjonsoverlege gastroseksjonen, Haukeland US

Foreleser: 
08.30 Innledning: Noen sentrale økonomiske størrelser for helsevesenet i Norge. Utviklingstrekk, sammenlignet med andre land. Problemer knyttet til statistikk om økonomi og aktivitet i helsesektoren
10.15 Pause
10.45 Økonomi og aktivitetsstyring i sykehus. DRG. Datagrunnlag. Kostnadsbegrepet.

11.30 Lunsj

15.30 Dagens budsjett og plansystem. Pasientgrupper - utgangspunkt for bedre informasjon og planlegging
17.00 Pause
17.30 Gruppeseminar med gruppeoppgaver
18.30 Gruppeoppgavene presenteres i plenum.

19.00 Slutt


Onsdag 16.10.2019
Kvalitetsforbedring for leger.
Kursleder: Trond Engjom, seksjonsoverlege gastroseksjonen, Haukeland US

Foreleser:
8.30 Pasientsikkerhet
9:30 Kvalitetsforbedring
10.15 Pause
10.45 Kvalitetsforbedring

12.00 Lunsj

Etikk og ledelse
Foreleser: Ingrid Miljeteig, 1.amanuensis i medisinsk etikk, UiB, lege, spesialrådgiver i klinisk etikk-komité Helse Bergen OK
14.30 Om ledelse og etikk.
17.15 Pause.
17.45 Etiske problemstillinger.

19.00 Slutt

20.00 Festmiddag

Torsdag 17.10.2019
Ledelse av en sykehusavdeling.
Kursleder: Øystein Wendelbo, tidl avdelingsoverlege medisinsk avdeling, HUS
08:00 Personalpolitikk og rekruttering i en sykehusavdeling. Øystein Wendelbo
08:45 Praktisk prioriteringsarbeid. Trond Engjom

09:15 Pause og utsjekk

09:45 Kapasitetsstyring i en sykehusavdeling Trond Engjom
10:15 Økonomistyring av en sykehusavdeling. Trond Engjom
10:45 Pause

11:00 Rollen som lege-leder; hvorfor skal leger ta del i ledelse. Øystein Wendelbo
11:30 Delegering og oppgavefordeling; hvordan utnytte fagkollegiet; Øystein Wendelbo

12:00 Evaluering. Kursprøve. Øystein Wendelbo

13:00 Lunsj

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.