Administrasjon og ledelse 2020, Oslo, uke 43

Obligatorisk kurs (30t) for alle spesialiteter unntatt Allmennmedisin, Arbeidsmedisin og Samfunnsmedisin.

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering for å kunne gå inn ad hoc som seksjons- eller avdelingsleder i sykehus - og forstå betydningen av teambygging basert på komplementære ferdigheter.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 70

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Avdelingsleder/professor Dag Jacobsen, Akuttmedisinsk avdeling, OUS.

Andre opplysninger

Nærmeste hotel til MEET Ullevål  er Thon Hotel Ullevål rett ved siden av

NB! RegUt holder ikke rom

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?