Administrasjon og ledelse 2020, Oslo, uke 17 - UTSATT til uke 48

Kurs, 23.11.2020-27.11.2020, Sør-øst


NY TENTATIV DATO 23 - 27 november 2020

Anbefalt/Obligatorisk kurs (30t) for alle spesialiteter unntatt Allmennmedisin, Arbeidsmedisin og Samfunnsmedisin.

Når og hvor

Dato
23.11.2020-27.11.2020 
Klokkeslett
NY TENTATIV DATO! Kursstart mandag kl. 10 - avsluttes fredag kl. 13
Sted
Soria Moria Hotell
Voksenkollveien 60,
0790 Oslo
(NB! se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
PÅmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering for å kunne gå inn ad hoc som seksjons- eller avdelingsleder i sykehus - og forstå betydningen av teambygging basert på komplementære ferdigheter.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 70

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Avdelingsleder/professor Dag Jacobsen, Akuttmedisinsk avdeling, OUS.
uxdaja@ous-hf.no

Andre opplysninger

De som ønsker å bo på Soria Moria må selv bestille plass.
Telefon:23222450 eller e-post: booking@soriamoria.no
NB! RegUt holder ikke noe rom.

Program

(NB! Tentativt program)

Mandag Ledelse & utfordringer
10.00 Velkommen, praktiske opplysninger. Jacobsen.
10.10 Ledelse & teamwork. Avdelingsoverlege dr. med. Gudmund Nordby, LDS
11.00 Pause, kaffe.
11.15 Ledelse forts..

12.15 Lunsj.

13.15 Ledelse forts.
14.00 Pause, kaffe.
14.15 Ledelse og organisering av poliklinisk virksomhet - erfaringer fra psykiatrien. Klinikkleder Kathinka Meirik, Trondheim..
15.00 Pause, kaffe
15.15 Meirik forts.
16.15 Pause, kaffe
16.30 Pasientsikkerhet - et lederansvar. Overlege Øystein Flesland, Helsedirektoratet.
17.15 Pause, kaffe
17.30 Pasientsikkerhet, forts..
18.15 Slutt 

Tirsdag  Jus
08.30 Jus & helsejus. Førsteamanuensis & jurist Olav Molven, Diakonhjemmets høyskoler, Oslo
10.00 Pause, kaffe.

12.00 Lunsj

13.00 Jus gruppeoppgaver. Molven
15.30 Praktisk helsejus – et lederperspektiv. Jacobsen
16.30 Slutt

Onsdag Økonomi & pasientsikkerhet: 
08.30 Økonomistyring i helsevesenet. Professor Kari Nyland, NTNU.
10.00 Pause, kaffe.
10.15 Økonomi forts.

11.30 Lunsj

12.30 Gruppearbeid.
14.15 Pause, kaffe
14.30 Endrings- og sykehusledelse. Sykehusdirektør Øyvind Graadal, Innlandet.
15.15 Pause, kaffe
15.30 Graadal forts.
16.30 Slutt 

Torsdag Ledelse i praksis 
08.00 Sentral helseledelse. Departementsråd Bjørn Inge Larsen, HOD.
09.00 Pause, kaffe.
09.15 Ledelse og konfliktløsning. Seksjonsleder leger Bjørn Atle Bjørnbeth, OUS.
10.00 Pause, kaffe.
10.15 Bjørnbeth forts.

11.00 Lunsj

12.00 Ledelse - når noe går galt. Jacobsen.
12.45 Pause, kaffe
13.00 Jacobsen forts.
13.30 Pause, kaffe.
13.45 Endringer i lege/lederrollen – en utfordring for deg som lege og leder? Professor emeritus Ole Berg, UiO.
14.30 Pause, kaffe
14.45 Håndtering av media. Kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem, OUS.
15.30 Pause, kaffe.
15.45 Media forts.
16.30 Slutt 

Fredag Etikk 
8.30 Etikk & prioriteringer i medisinen. Professor dr. med. Trond Markestad, Haukeland Universitetssykehus.
Pause, kaffe
10.30 Etikk forts.
12.00 Kursprøve. Oppsummering - kursevaluering. Jacobsen.
13.00 Lunsj/Avreise

Fant du det du lette etter?